Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Future City Game
Konference EU
Koncepce umění
Creative Cities
Symposium Ostrava
TechSoup

Fond kinematografie rozhodne o rozdělení mimořádné dotace v červenci 2012

Rada Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie se dne 28. června 2012 sešla na svém třetím zasedání v 7. volebním období. Správce fondu seznámil členy Rady se skutečností, že Ministerstvo financí ČR uvolnilo pro podporu kinematografie mimořádnou účelovou dotaci ve výši 50 miliónů korun. Přesto, že tyto prostředky musí být využity v letošním roce, podařilo se správci Fondu nalézt takové řešení, které umožní využití dotace v letošním roce a zároveň uvolní mimorozpočtové finanční prostředky Fondu v téže výši, které bude možné využít i na déle trvající projekty. Žadatelé z řad producentů celovečerních hraných filmů, kteří v 7. volebním období Rady Fondu získali symbolickou podporu ve výši 1,- Kč, vyzváni, aby požádali o její navýšení. Uzávěrka žádostí o navýšení je 16. července 2012. 
O těchto žádostech o navýšení, které musí být správci Fondu doručeny nejpozději do 16. července 2012, bude Rada Fondu rozhodovat na svém mimořádném zasedání dne 19. července 2012, Na tomto zasedání nebudou řešeny nové žádosti o podporu, ani žádosti mimo celovečerní hranou tvorbu. Tyto budou projednávány na řádném zasedání Rady Fondu v září 2012. 
 
Rada Fondu zároveň upozorňuje producenty hraných filmů, že reálná podpora jednotlivých projektů bude – vzhledem k finanční situaci Fondu kinematografie – nižší a bude se pohybovat v rozmezí 2-5 miliónů korun na jeden projekt. 

(12.07.2012) ZDROJ: Fond kinematografie
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.