Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Koncepce umění
Konference EU
Future City Game
Symposium Ostrava
Creative Cities
TechSoup

Překladatelská dílna DILIA 2012 Skandinávské jazyky

Agentura DILIA organizuje již osmým rokem překladatelskou dílnu pro začínající překladatele dramatických textů. V roce 2012 je dílna zaměřena na skandinávské jazyky (dánština, finština, norština, švédština). Dílna je určena studentům a studentkám divadelních a filologických oborů, kteří mají zájem o překlad dramatického textu a je podpořena účastnickým stipendiem ve výši 5000 Kč. Uzávěrka přihlášek je 11. května 2012.

Překladatelská dílna DILIA je určena studentům divadelních a filologických oborů, kteří mají zájem o překlad dramatického textu. Účastníci dílny připraví pod tutorským dohledem zkušených překladatelů z příslušného jazyka pět překladů současného dramatu. Podmínkou dílny je, aby se jednalo o text autora, který je v českém prostředí vůbec nebo velmi málo známý.

Během dílny si začínající překladatelé mohou osvojit základní dovednosti překládání dramatického textu, který je oproti překladu jiných literárních žánrů velmi specifický. Zároveň mají možnost konzultovat svou práci se zkušenými překladateli z příslušného jazyka.

Všichni vybraní účastníci a účastnice dílny jsou povinni zúčastnit se dvou společných setkání. První, které proběhne v polovině června 2012 (konkrétní termín bude upřesněn), se bude zabývat obecnými otázkami divadelního překladu a autorsko-právními otázkami. Druh setkání, které proběhne v první polovině září (konkrétní termín bude upřesněn), bude evaluací dílny. Během prázdnin účastníci konzultují své překlady dle individuální dohody se svým tutorem.

Výsledky dílny jsou formou scénických čtení prezentovány veřejnosti. Překladatel si tak může ověřit svůj překlad na scéně; odborná veřejnost se díky této prezentaci může seznámit s novými texty z nejrůznějších jazykových oblastí.

Uzávěrka přihlášek:                  11. května 2012

Povinné přílohy přihlášky:     

  • strukturovaný životopis
  • seznam překladů z daného jazyka
  • návrh hry, kterou chce účastník dílny překládat (v ideálním případě i se stručným zdůvodněním)
Přihlášku včetně příloh poslat na emailovou adresu Jana Jiříka jirik@dilia.cz


Účastníci obdrží stipendium: 5 000 Kč
Počet míst: 5 (tj. po 1 místě pro dánštinu, finštinu, norštinu, 2 místa pro švédštinu)
Výběr účastníků: začátek června 2012
Zahájení dílny: červen 2012
Setkání všech účastníků dílny: polovina června 2012 a první polovina září 2012 (evaluační setkání)
Odevzdání překladů: do 31. srpna 2012

 

(28.04.2012) ZDROJ: Agentura Dilia
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.