Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Konference EU
Symposium Ostrava
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Game
TechSoup

Státní fond kultury obnoven je možno předkládat žádosti

Po 6ti letech byla obnovena činnost Státního fondu kultury ČR. Ministerstvo kultury zveřejnilo formuláře žádostí o podporu z Fondu kultury. Činnost Fondu byla obnovena po jmenování Rady fondu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu, ke kterému došlo koncem loňského roku. Na svém druhém jednání Rada Fondu navrhla uvolnit pro tento rok na podporu projektů 20 milionů korun s tím, že po upřesnění příjmů z reklamy ČT2, které díky novele zákona tvoří od tohoto roku nový finanční zdroj, může být letošní částka upravena. Podle zákona Státní fond kultury příjímá projekty průběžně a žádosti vyřizuje do tří měsíců. První jednání, které se bude věnovat žádostem o podporu proběhne 30. května.
Po dlouhých 6ti letech byla obnovena činnost Státního fondu kultury ČR. Ministerstvo kultury už zveřejnilo formuláře žádostí o podporu z Fondu kultury.

Činnost Fondu byla obnovena po jmenování Rady fondu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu, ke kterému došlo koncem loňského roku. Na svém druhém jednání Rada Fondu navrhla uvolnit pro tento rok na podporu projektů 20 milionů korun s tím, že po upřesnění příjmů z reklamy ČT2, které díky novele zákona tvoří od tohoto roku nový finanční zdroj, může být letošní částka upravena.

Ministryně kultury Alena Hanáková je znovuvzkříšením Fondu potěšena: „Jsem velmi ráda, že i ve složité době šetření a rozpočtových škrtů máme možnost rozdělovat finanční prostředky na podporu kultury i z jiných zdrojů, než ze státního rozpočtu. Mám velkou radost, že právě za mého působení se Fond kultury dočkal obnovy a už na svém třetím jednání, plánovaném na květen, bude rozhodovat o podpoře jednotlivých projektů.“

Rada Fondu se na prvních dvou jednáních zabývala organizačními tématy. První jednání, které se bude věnovat žádostem o podporu proběhne 30. května. Podle zákona Státní fond kultury příjímá projekty průběžně a žádosti vyřizuje do tří měsíců. Rada fondu funguje ve složení složení prof. R. Adler, J. Dědeček, Mgr. A. Gregar, prof. M. Horanský (předseda) , Dipl. Ing. J. Lechovský, Ing. arch. J.Merger, Mgr. R. Musil, Mgr. J. Simon, M. Smolíková, Mgr. M.Turečková, Mgr. P. Žur. Příjmy Fondu kultury tvoří odúmrtí (příjmy z autorských práv), pronájem nemovitostí, se kterými má Státní fond kultury příslušnost hospodařit a od roku 2012 také příjmy z reklamy na ČT 2.


Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury
a u správce Státního fondu kultury na adrese: Ministerstvo kultury ČR, Odbor médií a audiovize, samostatné oddělení správy státních fondů, Maltézské nám 471/1, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, Ing. Jarmila Horská tel:257 085 252, mail: jarmila.horska@mkcr.cz, Jana Pišvejcová tel: 257 085 227 mail: jana.pisvejcova@mkcr.cz.

Podporované druhy projektů dle zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky jsou následující:
a) podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl
b) ediční počin v oblasti neperiodických a periodických publikací
c) získávání, obnova a udržování kulturních památek a sbírkových předmětů
d) výstavní a přednášková činnost
e) propagace české kultury v zahraničí
f) pořádání kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí
g) podpora kulturních projektů sloužících k uchovávání a rozvíjení kultury národnostních menšin v České republice
h) podpora vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit
i) ochrana, údržba a doplňování knihovního fondu

Forma podpory:
a) účelová dotace
b) půjčka
c) návratná finanční výpomoc
Rada Fondu upozorňuje žadatele, že ve smyslu zákona č. 239/1992 Sb. a statutu Fondu bude zejména podporovat:
1) díla, která přesahují jednotlivé umělecké druhy a žánry
2) díla vysoké kvality a podstatného sdělení
3) projekty zvláštní společenské a občanské naléhavosti
4) projekty na ochranu kulturního dědictví
5) menšinové, regionální projekty, jinak těžko financovatelné - pokud splňují požadavky viz druhy projektů
6) teoretické reflexe důležitých jevů naší současnosti
(20.04.2012) ZDROJ: MKČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.