Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Game
Konference EU
Creative Cities
Future City Jobs
TechSoup

Studijní cesta zástupců českých neziskových organizací do Bruselu - souhrnná zpráva

Souhrnná zpráva ze studijní cesty zástupců českých neziskových organizací do Bruselu, kterou pořádala Nadace rozvoje občanské společnosti v červnu 2003.

Jednotliví účastníci studijní cesty si mezi sebou rozdělili 10 témat bruselských schůzek. Výsledkem jejich spolupráce je i tato předkládaná zpráva. Zachováváme ji ve víceméně autentické podobě, protože sladit a editovat text vypracovaný více než 30 osobami je v krátkém časovém horizontu takřka nadlidské úsilí.

Ve zprávě tak najdete ty informace a postřehy, které jsou z pohledu přímo zainteresovaných nevládních organizací považovány za nejdůležitější (příležitosti k využití, další očekávaný vývoj, dopad na české neziskové prostředí).

Přílohy

(16.12.2003)
ProCulture

  © 2003-2020 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2020 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.