Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Game
Future City Jobs
Koncepce umění
Konference EU
Creative Cities
TechSoup

Závěrečná zpráva z diskuse Stát - město - kultura

Otevřenou diskusi, která se konala 1. 12. 2003 v divadle Archa. uspořádalo hl. m. Praha ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR. Zpráva mj. obsahuje příspěvky Pavla Béma, primátora hl. m. Prahy, Zdeňka Nováka, 1. náměstka ministra kultury, Igora Němce, radního hl. m. Prahy, Roberta Palmera, konzultanta pro financování kultury velkých evropských měst.

Ředitelka odboru kultury MHMP PhDr. Helena B r a b e n c o v á: Cílem diskuse bylo poskytnout prostor všem, kteří se chtěli vyjádřit a skutečně hledat nové možnosti pro rozvoj kultury v Praze i v celé České republice. Kulturní scéna je svým způsobem specifický prostor a vyžaduje intenzivní komunikaci a citlivé naslouchání novým projevům a myšlenkám. Věřím, že se díky konferenci podařilo proměnit uměle živený konflikt takzvaných kamenných a nezávislých institucí v živý dialog. Celou řadu námětů promítneme velmi rychle do rozhodovacích procesů na úrovni hlavního města Prahy. Rádi bychom pokračovali v těchto setkáních a dialogu s představiteli kulturní veřejnosti.

Proto bych Vás v této souvislosti chtěla požádat o zasílání návrhů a témat k příští diskusi.

Můžete je adresovat na e-mail: Jirina.Dolezalova@cityofprague.cz

nebo na adresu odboru kultury:
Staroměstské nám. 4
110 01 Praha 1.

Předem Vám děkuji.

Přílohy

(12.01.2004)
ProCulture

  © 2003-2019 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2019 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.