Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Creative Cities
Konference EU
Future City Game
Koncepce umění
Future City Jobs
Domů Burza
TechSoup

FAVU Brno výběrové řízení na šest pedagogických pozic

Děkan Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického (FaVU VUT) v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení míst vedoucích ateliérů a odborného/né asistenta/tky Katedry teorií. Mezi předpoklady kandidátů a kandidátek na tuto pozici patří ukončené vysokoškolské vzdělání příslušného směru, publikační, případně další praxe z oboru, profilace umění 20. století a současné umění, předpoklady pro vědeckou práci a pedagogickou praxi (pedagogické zkušenosti výhodou), hodnost PhD. schopnost výuky v alespoň jednom světovém jazyce, občanská a morální bezúhonnost. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 18. dubna 2011.

OBOR VÝTVARNÉ UMĚNÍ – SOCHAŘSTVÍ – VOLNÁ TVORBA
1 místo vedoucího pro Ateliér sochařství 1

OBOR VÝTVARNÉ UMĚNÍ – MALÍŘSTVÍ – VOLNÁ TVORBA
1 místo vedoucího pro Ateliér malířství 2
OBOR VÝTVARNÉ UMĚNÍ – KONCEPTUÁLNÍ TENDENCE
1 místo vedoucího pro Ateliér environment
OBOR VÝTVARNÉ UMĚNÍ – GRAFIKA
1 místo vedoucího pro Ateliér grafiky
OBOR VÝTVARNÉ UMĚNÍ – GRAFICKÝ DESIGN
1 místo vedoucího pro Ateliér papír a kniha

Předpoklady: vyzrálá umělecká osobnost, profilovaná v daném uměleckém oboru, ukončené vysokoškolské vzdělání příslušného směru, habilitace či předpoklady její realizace, pedagogická praxe bude zohledněna, schopnost výuky v alespoň jednom světovém jazyce, občanská a morální bezúhonnost. K žádosti je nutno přiložit strukturovaný životopis, doklad o dosaženém vzdělání, jmenovací dekret docenta nebo profesora, písemný projekt zamýšlené pedagogické činnosti, portfolio umělecké činnosti a písemné doporučení od významné osobnosti z daného oboru mimo FaVU.

KATEDRA TEORIÍ
1 místo odborného asistenta
Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání příslušného směru, publikační, případně další praxe z oboru, profilace umění 20. století a současné umění, předpoklady pro vědeckou práci a pedagogickou praxi (pedagogické zkušenosti výhodou), hodnost PhD. schopnost výuky v alespoň jednom světovém jazyce, občanská a morální bezúhonnost

K žádosti je nutno přiložit strukturovaný životopis, doklad o dosaženém vzdělání, jmenovací dekret docenta nebo profesora, písemný projekt zamýšlené pedagogické a organizační činnosti, písemné doporučení od významné osobnosti z daného oboru mimo FaVU.

Datum nástupu nově přijatých pedagogů: 1. září 2011

Písemné přihlášky s uvedenými doklady zasílejte na adresu: Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Rybářská 125/13/15, 603 00 Brno

Termín odevzdání přihlášek: 18. dubna 2011, 12.00 hod.

 

(22.03.2011) ZDROJ: FAVU Brno
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.