Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfo
TechSoup

CultureInfo

ProCulture průběžně shromažďuje a archivuje literaturu zaměřenou na kulturní politiku, K dispozici je přehledný seznam literatury v rubrice Knihovna.

Světový den duševního vlastnictví

Dne 26. dubna 2012 si Česká republika spolu s ostatními členskými státy Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO/OMPI) připomíná Světový den duševního vlastnictví. Tématem letošního Světového dne duševního vlastnictví jsou visionářští průkopníci, lidé, jejichž vize a novátorské počiny přetvářejí naše životy. Ve svém poselství zmiňuje  generální ředitel Světové organizace duševního vlastnictví Francis Gurry například čínského novátora Cai Luna. Ten položil základy průmyslové výroby papíru, Johannese Gutenberga, který svým vynálezem knihtisku umožnil rozšiřování a demokratizaci vědomostí,  Marii Curie Slodowskou, jedinou světovou nositelku dvou Nobelových cen za chemii a fyziku, Zahu Hadid a Normana Fostera,  kteří přetvářejí městskou krajinu a zkrášlují naši existenci novými způsoby, přičemž zároveň mají na zřeteli potřebu zachovat životní prostředí a další.

DE.SIGN: izraelský experimentální typograf Oded Ezer v Praze

Také v průběhu roku 2012 bude v Praze pokračovat cyklus přednášek DE.SIGN, během kterého se představí čtyři světové osobnosti grafického designu. Jejich tématem budou proměny oboru na počátku 21. století, vztah designu a umění a také otázka, jak mohou grafičtí designéři ovlivňovat svět. Prvním hostem je přední izraelský grafický designér, typograf a lektor Oded Ezer, který vystudoval Bezalelskou akademii umění a designu v Jeruzalémě. Patří mezi iniciátory vzniku Ha`Gilda sdružujícího izraelské fontové designéry. Jeho díla jsou celosvětově známá a stala se součástí trvalých expozic muzeí, New York Museum of Modern Art, Museum für Gestaltung Zürich. Přednáška Odeda Ezera se uskuteční 22. března 2012.

Jihlava získala bronz ve světové soutěži měst LivCom

Jihlavě, metropoli kraje Vysočina, se dostalo ocenění v mezinárodní soutěži Liv Com, v kategorii měst mezi 20 a 75 tisíci obyvateli skončila na třetím místě. Nejlépe hodnocené město v kategorii byl německý Pfaffenhofen an der Ilm a Mandurah v Austrálii. Města prezentují svoji činnost před nezávislou mezinárodní porotou, která účastníky porovnává a vyhodnocuje v šesti různých oblastech jimiž jsou nejlepší praxe v oblasti životního prostředí, zdravý životní styl, umění, kultura a kulturní dědictví; udržitelnost komunity,  plánování budoucnosti města a zlepšování krajinného rázu. Dalším českým městem, které uspělo v kategorii zdravý životní styl je Chrudim. Zástupci Jihlavy k přínosům soutěže řekli..

Goethe 2.1: Goethe-Institut Praha slaví 21 let

Goethe-Institut v České republice slaví své jednadvacáté narozeniny. 21 let od prvních svobodných voleb po sametové revoluci, 21 let od německého znovusjednocení, 21 jako 21. století. Za svou jednadvacetiletou činností podpory znalosti německého jazyka a kulturního dialogu se Goethe-Institut ohlédne v rámci týdenních oslav. Goethe Insitut působí již 60 let ve 135 zemích světa.

Open Society Media Program: Mapování digitálních médií téma digital divided

Open Society Media Program zadal vypracovnání podkladových materiálů ke zpracování čtyř témat (digital divided, technické standardy pozemní televize, strážci digitálních médií, neutralita sítě a média) podstatných pro porozumění účinků nových technologií na média a žurnalistiku. Jedním z dokumentů Mapping Digital Media od Gérarda Pogorela mapuje dopady digitalizace na demokratické režimy v 60 zemích celého světa. Publikace popisuje způsoby jakými by občané a politici měli přistupovat ke změnám v oblasti komunikace a médií, v níž probíhá soutěž o vysílací prostor mezi televizí a širokopásmovým mobilním internetem. 

Den příběhů bezpráví je 27. červen

Den Příběhů bezpráví představuje jednu z aktivit společnosti Člověk v tísni, kterou se snaží přiblížit žákům základních a středních škol moderní československé dějiny. Pro realizaci „Dne Příběhů bezpráví“ byl vybrán 27. červen, který je v kalendáři zapsán jako Den památky obětí komunistického režimu a připomíná datum, kdy byla popravena Dr. Milada Horáková. V tento den chtějí pořadatelé připomenout, že komunismus měl také aktivní odpůrce, které spojovalo odhodlání konat v zájmu demokracie a svobody. Tito lidé nechtěli nečinně přihlížet perzekuci, nasazovali životy pro druhé a představují důležitou tradici vzdoru. Příběhy bezpráví (vzdělávací program Jeden svět na školách), zahrnuje řadu aktivit k tematice moderních československých dějin. Projekt nabízí školám dokumentární a hrané filmy a další doprovodné metodické materiály k výuce dějepisu.

Stolpersteine - kameny zmizelých Židů, Romů, homosexuálů, odbojářů a dalších

Obrázek k článku: Stolpersteine - kameny zmizelých Židů, Romů, homosexuálů, odbojářů a dalších
Ve dnech 13.-15. června 2011 bude v Praze na 36 adresách položeno 81 Kamenů zmizelých – Stolpersteine, připomínající oběti deportované nacisty do vyhlazovacích táborů. Autorem myšlenky je německý umělec Gunter Demnig z Kolína nad Rýnem, který projekt poprvé představil již v roce 2003. Od té doby se zapojila celá řada evropských měst, ve kterých Gunter Demning ve spolupráci s místními organizacemi pokládá do chodníku kameny s mosaznou tabulkou, která nese jména obětí nacismu. V ČR projekt zaštiťuje občanské sdružení Stolpersteine, jehož smyslem je uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.

Národní knihovna a Google digitalizují půl milionu knih

Národní knihovna České republiky zdigitalizuje z finančních prostředků Evropské unie a Ministerstva kultury 300 tisíc knih a ve spolupráci s Googlem  bude naskenováno 200 tisíc děl  z historických a  slovanských sbírek z 16 - 18. století, které již nepodléhají autorskému právu. Celkem půl milionu knih. Projekt Národní digitální knihovny je jedním ze základních stavebních kamenů konceptu eCulture, kterým sektor kultury významně přispívá k naplňování cílů strategie Smart Administration. Projekt je navržen v partnerství Národní knihovny ČR (NK ČR) jako nositele projektu a Moravské zemské knihovny (MZK) jako partnera projektu.  Projekt je financován z Integrovaného operačního programu EU částkou 255 milionů korun a spolufinancován z rozpočtu MK ČR částkou 45 milionů korun.
1 2 3 4 5 6 7 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.