Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Game
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Konference EU
Koncepce umění
Domů Management
TechSoup

Management

Nejlepší galerijní web v ČR - výsledky soutěže

ProCulture o.s. ve spolupráci s Lidovými novinami letos poprvé vyhlásilo soutěž o nejlepší galerijní web. Webové stránky galerií jsou dnes více a více první vstupní branou do těchto kulturních organizací. Pro řadu galerií je to nedílný nástroj pro plnění poslání. Cenu odborné poroty za nejlepší galerijní web sbírkotvorné instituce získala Moravská galerie zřizovaná ministerstvem kultury, cenu odborné poroty za nejlepší galerijní web v kategorii výstavní galerie získala INI Gallery provozovaná občanským sdružením INI Project, cenu veřejnosti na základě hlasování čtenářů serveru lidovky.cz získala galerie Buyfeel provozovaná Andy Reubenem, fyzickou osobou. Gratulujeme!

Jarní semináře ProCulture: K managementu galerií a muzeí

ProCulture, centrum pro kulturní politiku, pořádá za podpory Amerického velvyslanectví v Praze řadu čtyř vzdělávacích seminářů na téma management galerií a muzeí. Semináře proběhnou od poloviny dubna do poloviny května 2012.Tématem seminářů je branding, jak budovat značku organizace, jak nabízet ten správný příběh do médií či jak udělat účinnou kampaň. Kapacita seminářů je omezena. Uzávěrka přihlášek na semináře je 5. dubna 2012.

NKÚ: kontrola hospodaření s majetkem v deseti státních muzeích

Kontrolní akce NKÚ, která probíhala od června 2010 do ledna 2011, byla zaměřena na hospodaření s majetkem státu deseti  příspěvkových organizacích Ministerstva kultury ČR, respektive státních muzeích. Příspěvková muzea hospodaří nejen se svěřenými budovami a dalšími státními nemovitostmi ale zejména spravují sbírky, samozřejmě podle zvláštních zákonů. Kontrola našla chyby již v evidenci majetku. Nemovitosti u řady organizací uvedené ve statutu nesouhlasí se zápisy v katastru nemovitostí. Rozpory jsou i mezi sbírkami a Centrální evidencí sbírek, problémy s inventarizací. Kontrola zjistila, že někteří části svých sbírek dali na neurčito do užívání jiným subjektům, což zákon neumožňuje. Perličkou je ale muzeum, které se soukromým podnikatelem uzavřelo dohodu o bezplatné zápůjčce movitého majetku k provozování kavárny a vinárny a ještě se zavázalo hradit dotyčnému vodu a elektřinu - a pak, že stát nepodporuje drobné podnikání. Kontrola také konstatovala, že v roce 2009 MK neprovedlo v dotyčných 10 muzeí žádnou kontrolu, tj. u jedné třetiny svých organizací. Účetnictví devíti muzeí nebylo úplné ani průkazné.

Zpráva Transparency International z auditu v NTM

Ministr kultury Jiří Besser hned po svém jmenování začal kontrolovat hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací ministerstva. Po ukončení kontrol v Národním technickém muzeu (NTM), kde byla zjištěna řada závažných pochybení, oznámila média, že ministerstvo kultury podalo na bývalé vedení NTM trestní oznámení. Kontrola NTM se konala ve spolupráci s pracovníky Transparency International a to pod podmínkou, že tato nestátní nezisková organizace známá bojem proti korupci zveřejní o hospodaření této oorganizace, které zřizuje ministerstvo kultury vlastní, nezávislou zprávu. Přinášíme její plné znění. 

Pražský HUB prostor pro spolupráci, inovaci a sociální podnikání otevřen

Praha se zařadila na globální mapu více než 20ti světových měst (Londýn, Amsterdam, Berlín, Sao Paulo, Johannesurg, Berkely, Oaxaca, etc.), v nichž najdete takzvaný HUB neboli prostor pro spolupráci, inovaci a sociální podnikání. HUB na Smíchově  byl v úterý 15. června 2010 uveden do provozu a členům je otevřen od 8:30 do 18:30 od pondělí do pátku. HUB nabízí kombinaci plně vybavené kanceláře, internetové kavárny a podnikatelského ikubátoru.  Naším společným snem je místo se skvělou pracovní atmosférou, kde se inovativní nápady budou měnit v reálné projekty a kde se budou pořádat zajímavé akce, říká Petr Vítek, jeden ze čtveřice mladých zakladatelů. Členem HUBu je možné se stát za tarif 300 Kč a to pokud v prostoru HUBu trávíte 5 hodin měsíčně. Neomezené členství je nabízeno za 3 600 Kč měsíčně. K dispozici je také pronájem zasedacích místností či umístění sídla firmy.

Kulatý stůl na téma Co dál s uměním ve veřejných sbírkách?

Galerie Středočeského kraje pořádala dne 15. června 2010 kulatý stůl, na téma Co dál s uměním ve veřejných sbírkách,  konaný u příležitosti otevření výstavy – Sbírka 1 2 3 (stopy historie v akvizicích). Kulatý stůl reagoval na otázky a problémy týkající se veřejných sbírek, jejich prezentace, současného stavu a budoucnosti, které organizátoři považují za velmi aktuální. Přítomni na kulatém stolu byli odborníci, kteří se v předchozích letech i v poměrně nedávné době podíleli na koncipování stálých expozic a sbírkových výstav a mají také zkušenosti se správou sbírek. Diskuse se zúčastnila Hana Rousová, Sandra Baborovská (GHMP), Roman Musil (ZČG), Petr Ingerle (MG), Dagmar Jelínková a Magda Němcová (NG),  Ondřej Horák (GASK), Ondřej Chrobák (GASK) moderuje Marie Bergmanová (GASK), kurátorka výstavy. Spolupořadatelem kulatého stolu byla Uměleckohistorická společnost.

Změna pro umělce ve zdaňovacím období za rok 2009

V roce 2010 jsou poprvé všichni umělci povinni podat vedle přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti pro zdravotní pojišťovnu také Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009 pro Českou správu sociálního zabezpečení. Ne všem - na rozdíl od zdravotního pojištění - však vznikne povinnost sociální pojištění z umělecké činnosti platit.

Michael Kaiser: Strategické plánování český překlad

Institut umění vydal ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v Praze  český překlad knihy Michaela M. Kaisera Strategické plánování v umění: Praktický průvodce. Kniha seznamuje čtenáře s osvědčenou metodou, jak přistupovat ke strategickému plánování v oblasti umění a nabízí řešení, jak se úspěšně vypořádat s negativními vlivy prostředí. Kniha je další publikací zaměřenou na problematiku Managementu umění v ČR. Publikace tak je tak dalším příspěvkem k problematice managementu umění a kultury a navazuje na v loňském roce vydaný Management umění, publikaci vydanou VŠUP v rámci stejnojmenného projektu a editovanou Martou Smolíkovou, která byla sestavena  zejménavzhledem k potřebám individuálních tvůrců a studentů umění. 

1 2 3 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.