Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů Info o nás
TechSoup

Info o nás

ProCulture - výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro kulturu

bylo založeno v roce 2003 z přesvědčení, že v rozvoji občanské společnosti hraje důležitou roli zdravě fungující kulturní oblast. V roce 2012 byla činnost ProCulture až do odvolání utlumena.

Impulzem k založení centra ProCulture bylo uchovat a rozvíjet výsledky programu pro umění a kulturu, který v ČR v letech 1993-2003 realizovala Nadace OSF Praha prostřednictvím mezinárodní spolupráce zemí střední a východní Evropy a Střední Asie v oblasti divadla, tance, současné hudby, výtvarného umění, nových médiích, filmu, dále podporou kulturních časopisů, muzeí a knihoven, internetového publikování a vydávání akademických knižních titulů, jakož i podporou specificky zaměřených projektů na problematiku z oblasti kulturní politiky. ProCulture bylo v založeno jako součást programů Otevřené společnosti, o.p.s., nestátní neziskové organizace, která přispívá ke konsolidaci občanské společnosti v České republice rozvojem principů a prosazováním politik založených na kultuře práva a právního státu, demokratické formě správy státu a ochraně lidských práv. V roce 2011 se z Otevřené společnosti vydělilo v samostatné občanské sdružení.

ProCulture usiluje o prosazování dobrých příkladů kulturní politiky. V rámci své činnosti publikuje dokumenty zaměřené na problematiku kulturních organizací a kulturní politiky. Zvláštní důraz je kladen na informování o trendech a na propagování úspěšných strategií, které přispívají k rozvoji regionů zemí Evropské unie.

ProCulture svým založením reaguje na problémy obecně sužující kulturní organizace v České republice, kterými je nedostatek finančních prostředků pro jejich dlouhodobou udržitelnost, dále pak nedostatek respektu těchto organizací u rozhodovacích orgánů a tedy jejich neuspokojivá účast při rozhodovacích procesech.

ProCulture založila a spravuje Marta Smolíková, která v letech 1993-2003 pracovala v Nadaci Open Society Fund Praha; do roku 1997 jako koordinátorka programu pro výtvarné umění v Sorosově centru současného umění Praha a poté jako vedoucí programu Nadace OSF Praha pro umění a kulturu. V současné době působí rovněž jako externí pedagog katedry divadelního managementu Divadelní fakulty AMU v Praze a je členem poradních struktur různých kulturních institucí a projektů.  Projektovou koordinátorkou byla v letech 2006 - 2012 Lenka Zemanová, která dříve pracovala jako nezávislá produkční fotografických a výstavních projektů, v letech 1994-1997 pracovala v Charles Steward Mott Foundation, později Econnect, v letech 2004-2006 byla manažerkou pro vědu a výzkum na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. 

Činnost ProCulture byla v letech 2003-2011 podporována Nadací Open Society Fund Praha. Webové stránky byly v letech 2005-2011 podporovány Ministerstvem kultury ČR. V letech 2008-2011 ProCulture spolupracovalo s British Council na projektu Kreativní města. Dlouhodobě spolupráce probíhala na jednotlivých projektech s Institutem umění - Divadelním ústavem. Podporu konkrétním projektům poskytlo Americké velvyslanectví v Praze.

ProCulture je členem Cultural Action Europe (dříve EFAH) platformy pro kulturní politiku a rozvoj v Evropě, organizace sdružující nestátní neziskové organizace z různých zemí EU, které mají podobný cíl jako ProCulture. Cultural Action Europe, se sídlem v Bruselu, je zároveň členem NGO Civil Society Contact Group, největší evropské platformy sdružující šest hlavních mezisektorových oblastí - sociální (Social Platform), životní prostředí (Green 8), lidská práva (HRDN), rozvoj (CONCORD), práva žen (EWL) a kulturu (Cultural Action Europe) s cílem posilovat transparentní a strukturovaný občanský dialog, tak aby byl náležitě přístupný, otevřený a respektoval autonomii nestátních organizací.

 

ProCulture o.s.

Registrace č. VS/1-1/85524/11-R
IČO:  228 77 533
Číslo účtu: 5041014129/5500

Výkonný orgán: Marta Smolíková  

ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.