Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Konference EU
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Creative Cities
Domů Calls
TechSoup

Calls

Den filmového umění na téma jazyk je dům, kde žijeme

Düsseldorf, Německo Kunstfilmtag, Den filmového umění, vznikl v německém Düsseldorfu v roce 2007 jako projekt, který sbírá film a videa pro jednodenní akci. Rok 2012 je program filmového a video umění KustFilmTag zaměřen na téma jazyka, který je domem, v němž žijeme, language is the house we live in. Na toto téma je možno zasílat příspěvky do umělecko tématického programu v podobě short texts básní, esejí, věnovaných filmu a řeči. Možno je zasílat také ilustrace, obrazy aj. Uzávěrka pro zaslání tématických příspěvků je 1. srpna 2012. Uzávěrka pro zaslání filmových a video příspěvků do maximální  délky 12 minut je 10. listopadu 2012. 

Plzeň 2015: Hledáme plzeňské ikony z řad inovátorů, průkopníků a podnikatelů

Ve třetím ročníku ankety Plzeňské ikony, tentokrát s podtitulem Inovátoři, průkopníci a podnikatelé, hledá Plzeň podnikavé dobrodruhy, hrdiny a vynálezce současnosti, kteří se vydali se po neznámých stezkách, překonali nebezpečí, rizika i překážky. Přišli s něčím novým, čemu okolí moc nedůvěřovalo. Možná, že na něčem dlouho a trpělivě pracovali, aby něco zlepšili nebo vytvořili. V každém případě to bylo nové a odvážné. Inovátorem či průkopníkem může být muž i žena, může být velmi mladý anebo také už mít svůj věk. Možná někoho takového znáte, kdo se nebál žít svůj sen a jít za ním. Kdo přinesl do města, do své práce anebo do svého okolí či rodiny něco nového, co by tu bez něj/ní nebylo. Možná z ničeho vybudoval prosperující firmu, založil školu nebo úctyhodnou tradici. Nominováni mohou být ženy i muži. 

CC Brusel: výzva pro mladé designéry/ky

České centrum Brusel chce informovat o výzvě určené mladým designérům a designérkám. Jedná se o možnost vystavovat v Bruselu během prestižní přehlídky Design September, která se bude konat na podzim 2012. Výzvu zveřejňuje galerie T. A. G. Ta se systematicky zaměřuje na práci s mladými tvůrci.

Česká centra: zvýhodněná registrace na veletrh APAP 2013

Česká centra již potřetí koordinují  další ročník účasti českého scénického umění a hudby na prestižním newyorském veletrhu APAP, který se v roce 2013 bude konat v termínu 11. - 15. ledna. Zájemci o účast na veletrhu mohou podávat své závazné registrace do 15. listopadu 2012. Součástí nabídky je také možnost uskutečnit vybrané představení, showcase, v prostorách Českého centra v New Yorku. Zájem o showcase je nutno potvrdit do 15. srpna 2012.

Production Ireland granty na produkci umění

Derry - Londonderry, Severní Irsko Production Ireland,  Centrum pro současné umění vyzývá každoročně začínající umělce a umělkyně, skupiny, či umělecé dvojice, aby předložili projekty s vazbou na Irsko. Vybraný projekt obdrží rozpočet na produkci €4,500, honorář ve výši €1,800, cestovní náklady a ubytování ve městě Derry na dobu jednoho měsíce. Uzávěrka pro předkládání projektů je 1. června 2012.

Čtyři Dny a Start Vršovice: výzva na projekty ve veřejném prostoru

Výzva na projekty ve veřejném prostoru pod titulem Under the Sky of Wersowitz ProLuka místo pro kulturní a sociální interakci mezi ulicemi Moskevská a Krymská. Motivem k výzvě je využití veřejného místa, které je již dlouhou dobu nevyužívané. Výzva je určena umělcům/kyním i občanům/nkám Prahy, kteří mají zájem o rezonanci s veřejným prostorem. Ti mohou předkládat projekty, které svébytným způsobem pracují s místem a jeho okolím přednostně v podobě sochy, objektu, události v nejširším slova smyslu, instalace, sociální skulptury, performance, světelné instalaci, zvuková instalaci, projekci etc. Podpořeny budou také projekty vznikající ze zájmu o veřejný prostor, vzájemného sdílení města a spontánní sousedské iniciativy (zahradničení, sousedská setkání, hry, přednášky, aktivity neziskových sdružení ad.). Projekt ProLuka je vyústěním snahy o proměnu konkrétního veřejného prostoru, jeho oživení a iniciování kulturní interakce s nejširší veřejností. Uzávěrka pro předkládání projektů je 30. června 2012.

Baskicko hledá novátorské umělecké a vědecké projekty

Bilbao, Španělsko Výzva Improbable Connections pro umělce/umělkyně a vědce v oblasti společenských věd  k výzkumným projektům s organizacemi ze španělského Baskicka. Společným tématem projektů  by měla být inovace a společenská zodpovědnost.  Uzávěrka k předkládání projektů je 25. června 2012.

Veřejná zakázka: Propagace cestovního ruchu na hudebním festivalu Český Krumlov 2012

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, zvažuje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na propagaci domácího a příjezdového cestovního ruchu na akci Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2012. Předmětem zakázky je naplánování a uskutečnění propagace domácího a příjezdového cestovního ruchu na akci Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2012 (dále jen „akce“), který se uskuteční v termínu od 20. července do 18. srpna 2012. Jedná se o 21. ročník festivalu probíhající v atraktivních a zajímavých lokalitách města Českého Krumlova a v jeho okolí. Mezinárodní hudební festival je významná kulturní událost s mezinárodním ohlasem, který představuje význačné tuzemské a zahraniční umělce. Předpokládaná maximální hodnota veřejné zakázky: 990 000,- Kč bez DPH. Lhůta pro podávání nabídek je 3. května 2012.
1 2 3 4 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.