Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Game
Konference EU
Symposium Ostrava
Domů Burza
TechSoup

Institut umění - Divadelní ústav hledá vedoucí/vedoucího odd. vnějších vztahů

Institut umění-Divadelní ústav vyhlásil výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí/vedoucího oddělení vnějších vztahů. Náplní práce bude tvorba koncepce činnosti a organizační struktury oddělení, koncipování a management projektových úkolů, vedení týmu pracovníků. K přihlášce je nutno připojit vlastní koncepci oddělení vnějších vztahů. Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 30. listopadu 2008.

Požadavky na uchazeče/uchazečky:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
c) způsobilost k právním úkonům
d) bezúhonnost

Požadované vzdělání:

ukončené vysokoškolské (magisterské)

Požadované znalosti:

komunikační a organizační schopnosti
analytické a koncepční schopnosti
zodpovědnost, psychická odolnost, schopnost samostatného rozhodování
flexibilita
znalost práce na PC
výborná znalost anglického jazyka
aktivní znalost dalšího světového jazyka vítána
zkušenosti z obdobné pracovní pozice, jakožto praxe v oblasti divadla a celková orientace v oblasti kultury rovněž vítány

Náplň práce:

tvorba koncepce činnosti a organizační struktury oddělení
koncipování a management projektových úkolů
vedení týmu pracovníků


Základní činnosti oddělení:


prezentace činnosti a aktivit IU-DÚ v ČR i v zahraničí
zajišťování mezinárodní spolupráce a propagace českého divadla v zahraničí
organizační a prezentační práce spojené s projekty instituce − jako jsou Pražské quadriennale, další výstavní a publikační činnosti, výměnné kulturní projekty
zajišťování PR IU-DÚ, komunikace s médii
zajišťování výroby propagačních prezentačních publikací, obsahová správa internetové prezentace IU-DÚ a dalších tištěných či elektronických dokumentů
Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno připojit vlastní koncepci oddělení vnějších vztahů (bližší informace o současném personálním vybavení a činnosti na E katerina.zemancikova@divadlo.cz a dále Výroční zpráva IU-DÚ za rok 2007, strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností, a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládaný datum nástupu: ihned, event. dle dohody.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 30. 11. 2008 na adresu Institut umění-Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1; obálku označte slovy: „Výběrové řízení – vedoucí oddělení vnějších vztahů“

Eventuální dotazy a doplňující informace na T 224 809 154 nebo 224 809 138 a na webových stránkách www.divadelni-ustav.cz a www.institutumeni.cz.

 

ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.