Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Game
Koncepce umění
Domů Burza
TechSoup

Město Český Krumlov hledá pracovníka/nici public relations

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/nice referent/ky public relations (tiskový/á mluvčí). Uzávěrka pro podání nabídek je 30. dubna 2012.

Referent public relations (tiskový mluvčí)

Charakteristika:

  • stanovování přístupů a způsobů provádění informačních kampaní včetně přípravy a realizace,
  • zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům (včetně zahraničních);
  • vedení redakce Novin města Český Krumlov;
  • monitorování názorů veřejnosti,
  • vyhodnocování a navrhování opatření k ovlivňování veřejného mínění.

- vzdělání vyšší odborné nebo bakalářské, praxe v oboru podmínkou. Podmínkou je znalost práce na PC (Microsoft Word, Excel, Outlook, PowerPoint, některý z grafických programů, práce s internetem, zkušenost se sociálními sítěmi, práce s redakčním systémem,…); řidičský průkaz sk. B (aktivně); znalost AJ aktivně podmínkou, znalost dalšího jazyka výhodou. Pracoviště Městský úřad, Kaplická 439, Č. Krumlov.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat: jméno, příjmení, titul uchazeče; datum, místo narození uchazeče; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana; datum a podpis.

K přihlášce připojí tyto doklady: epický životopis (maximální rozsah 850 slov) a strukturovaný životopis; motivační dopis

- kopie nebo originály tiskovin, na kterých uchazeči spolupracovali (pokud se jednalo o elektronické tiskoviny, lze odkazy na tyto tiskoviny uvést v motivačním dopise);

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;

fotokopii řidičského oprávnění;

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

kopii dokladu o dosaženém jazykovém vzdělání (anglický jazyk popř. další světový jazyk);

podepsané prohlášení v následujícím znění: ‚‚Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběru dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování''. Jméno a příjmení, datum narození, vlastnoruční podpis.

Součástí přijímacího pohovoru bude písemný test zaměřený na problematiku PR a jazykového vzdělání, test na ověření počítačové gramotnosti a všeobecný ústní pohovor.

Termín přijímacího pohovoru bude uchazečům, kteří splní podmínky výběrového řízení, potvrzen prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky (je nutné uvést e-mail nebo telefon).

Přihlášku s přílohami doručte do 30.4.2012 osobně na podatelnu Městský úřad, Kaplická 439. Č. Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ).

Obálku označte heslem Výběrové řízení - Referent public relations.

Prac. poměr na dobu neurčitou, prac. úvazek plný, prac. doba jednosměnná. Nástup od 1.6.2012 nebo dle dohody. Plat 14.220,-- - 23.200,-- (dle platové třídy). Kontakt: 380 766 103 p. Krejčová nebo 724 054 755 p. Petráková.

(11.04.2012) ZDROJ: MPSV ČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.