Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Game
Future City Jobs
Creative Cities
Domů Burza
TechSoup

MK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele Divadelního ústavu

Ministerstvo kultury vypisuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele Divadelního ústavu v Praze. Základní životopisné údaje, informace o kvalifikačních předpokladech a praxi včetně kopie dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání návrh koncepce, poslání, cílů a řízení Divadelního ústavu, včetně představ o jeho financování (v rozsahu do tří strojopisných stran) spolu s dalšími dokumenty je třeba zaslat do 15. února 2006.

Ministerstvo kultury vypisuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele
Divadelního ústavu

Podmínky:

ukončené vysokoškolské vzdělání
aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka
5 let praxe v činnosti v neziskovém sektoru (znalost základních principů, na
nichž je založena státní příspěvková organizace)
schopnost řídit organizaci, nejlépe osvědčená praxí
občanská bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů, negativní lustrační
osvědčení, čestné prohlášení o činnosti v období 25. 2. 1948 - 17. 11. 1989)

K přihlášce je nutno dále připojit:

základní životopisné údaje, informace o kvalifikačních předpokladech a praxi
včetně kopie dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání
návrh koncepce, poslání, cílů a řízení Divadelního ústavu, včetně představ o
jeho financování (v rozsahu do tří strojopisných stran)

Požadovaný nástup dle dohody.

Přihlášky zašlete na adresu Ministerstvo kultury ČR, odbor umění a knihoven,
Maltézské nám. 471/1, 118 01 Praha 1, doporučeně nejpozději do 15. 2. 2006
(rozhoduje datum pošty).

Podklady zájemcům o výběrové řízení:

Kulturní politika (www.mkcr.cz)
Statut Divadelního ústavu (www.divadelni-ustav.cz/dokumenty.asp)
Výroční zprávy za rok 1999 2004 (www.divadelni-ustav.cz/dokumenty.asp)
Návrh základní koncepce Divadelního ústavu v letech 2004 - 2009
(www.divadelni-ustav.cz/dokumenty.asp)

(03.02.2006) ZDROJ: Divadelní ústav
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.