Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Konference EU
Future City Jobs
Creative Cities
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Domů Burza
TechSoup

Odborná praxe/Internship v Galerii Václava Špály

Galerie Václava Špály nabízí individuální možnost bezplatné odborné praxe v neziskové galerii. Zájemci dostanou možnost osvojit si praktické zkušenosti v následujících oborech: provoz a správa neziskové organizace, galerijní management, příprava výstavních projektů a jejich produkce, získávání finančních prostředků, styk s veřejností, komunikace, propagace, vzdělávání - lektorské a animační programy galerie, administrativa, péče o členy Klubu Galerie Václava Špály.
Zkušenosti získané prostřednictvím Galerie Václava Špály přispějí k vašemu profesnímu růstu a pomohou vám ve vaší budoucí kariéře.
Případné dotazy adresujte manažerce galerie Marianě Jůdové na emailovou adresu judova@spalovka.cz nebo na telefonní číslo +420 602 675 362

Internship opening, an exceptional opportunity for real hands on experience seekers

Václav Špála Gallery offers an individual free internship opportunity in a non-for-profit gallery. The interns will be given an opportunity to gain practical experience in: running and managing a non-for-profit organization, gallery management, preparation and production of exhibition projects, fundraising, public relations, communication, advertising, education – gallery’s education and animation programmes, administration, supporting Václav Špála Gallery Club members.

As you work closely with the Václav Špála Gallery you will get practical experience that will stimulate your professional growth and help you pursue your career goals.
Any questions? Do not hesitate to contact the gallery’s manager Mariana Jůdová at judova@spalovka.cz or call +420 602 675 362.

Galerie Václava Špály, Národní 30, 110 00 Praha 1
www.spalovka.cz, spalovka@spalovka.cz, +420 222 356 213
Otvírací doba: út – ne 12 – 20 hodin, čt 12 – 22 hodin
(11.02.2009) ZDROJ: Galerie Václava Špály
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.