Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Konference EU
Future City Jobs
Future City Game
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Domů Burza
TechSoup

Slezké muzeum hledá vedoucí/ho prezentačního oddělení

Slezské zemské muzeum v Opavě vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí/ho prezentačního oddělení se zkušeností v pořádání výstav a kulturních akcí. Jednou z podmínek je vysokoškolské vzdělání humanitního směru.  Předpokládaný nástup 1. srpna 2009. Uzávěrka nabídek do 17. července 2009.

V ÝB ĚR O V É Ř Í ZEN Í
Ředitel Slezského zemského muzea v Opavě vyhlašuje výběrové řízení na následující pracovní místo:
· Vedoucí prezentačního oddělení – (11. platová třída).
Kvalifikační předpoklady:

· VŠ humanitního typu;
· zkušenosti a praxe z pořádání a organizování výstav a kulturních akcí.
Další požadavky:
· zkušenosti z práce v kulturní instituci;
· komunikační a organizační schopnosti;
· orientace v oblasti muzejní prezentace;
· vítány jsou zkušenosti s řízením týmu.

Předpokládaný nástup do zaměstnání 1. 8. 2009.

Přihlášky do výběrového řízení můžete zasílat písemně v zalepené obálce, výrazně označené Konkurz - Prezentace, na adresu Slezské zemské muzeum, Tyršova 1, 746 01 Opava anebo osobně předat na téže adrese na sekretariátě ředitele SZM.

Přihláška musí obsahovat:
· osobní údaje;
· strukturovaný životopis;
· e-mailové případně mobilní telefonní spojení na uchazeče.

Uzávěrka příjmu přihlášek je 17. 7. 2009 ve 1200 hod.

Jednotliví uchazeči budou vyzvání k účasti v konkurzu na určitý čas prostřednictvím mobilního telefonu anebo e-mailem. K výběrovému řízení si musí uchazeči s sebou přinést
k nahlédnutí originály dokladů o dosažené kvalifikaci a ústně představí své záměry a představy o výkonu pracovního místa a nástin střednědobé koncepce rozvoje prezentační činnosti Slezského zemského muzea.

Kontakt:  Slezské zemské muzeum v Opavě
Tyršova 1
746 01 Opava
+420 553 622 999
email: szmred@szmo.cz
http://www.szmo.cz

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.