Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Game
Koncepce umění
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Creative Cities
Domů Burza
TechSoup

Univerzita Karlova hledá grafika/čku či grafické studio

Univerzita Karlova, Ústav Informační vědy a knihovnictví hledá grafika/čku nebo grafické studio pro unikátní výzkumně-vzdělávací projekt, jehož cílem je vytvořit výukovou počítačovou hru, která bude přibližovat studentům středních škol vzpomínky pamětníků na významné historické události Československa 20. století. Práce na projektu začnou v říjnu 2011. Uzávěrka přihlášek je 2. října 2011. 
Aplikace bude z programátorského hlediska připomínat hru žánru adventura s vloženými akčními a logickými mini-hrami. Očekáváme použití 2,5D, hra bude stylově připomínat komiks. Grafik/čka bude spolupracovat s autorským týmem na návrhu celkového grafického konceptu, koordinovat práci týmu, stylizovat vizuální dobové materiály, zejm. fotografie, podle celkového grafického konceptu a stylu výtvarníka příslušného modulu apod. Celkový očekávaný objem práce je zhruba 6 člověkoměsíců (cca 1000 pracovních hodin). Práce začne v říjnu 2011 a skončí zhruba v prosinci 2012 (jsme mírně flexibilní ohledně začátku). Více práce bude v první polovině této doby.
 
sháníme grafika na volné noze nebo grafické studio pro unikátní výzkumně-vzdělávací projekt, řešený na FF UK, MFF UK a ÚSD AV ČR, jehož cílem je vytvořit výukovou počítačovou hru, která bude zábavnou a dramatickou formou přibližovat studentům středních škol vzpomínky pamětníků na významné historické události Československa 20. století (1942 – atentát na Heydricha, 1948 – nástup komunistů k moci, 1969 – okupace vojsky Varšavské smlouvy, atd.). Aplikace bude využívána na středních školách pro výuku dějepisu, měla by nicméně být přístupná i široké veřejnosti. 

Aplikaci si můžete nejlépe představit jako hru žánru adventura s vloženými akčními a logickými mini-hrami. 2,5D grafika. Hra bude primárně single-player, ale budeme k ní vytvářet i web. Projekt má střední rozsah, celkově se očekává vytvoření 5 modulů, každý bude mít cca 1,5 hodiny herní doby.

Základní scénář již je připraven. Koncepčně a graficky může hra připomínat následující projekty, grafika bude komiksově stylizovaná, finální grafická podoba je však do značné míry závislá na návrhu vybraného grafika a výtvarníků:

Aqua (graficky): http://www.youtube.com/watch?v=Az2pni7E7oM (zejm. viz 3. minuta)
Curfew (koncepčně): http://www.youtube.com/watch?v=55OhcSZgCb4&feature=relmfu
Fahrenheit (koncepčně): http://www.youtube.com/watch?v=vgW6Arf_cO0

Grafický koncept:

V současné době počítáme s tím, že hra bude stylově připomínat komiks. Bude mít 5 modulů, přičemž každý modul se zabývá jiným historickým obdobím a bude mít odlišný, danému období odpovídající styl. Na každý modul plánujeme najmout jiného výtvarníka. Vedle toho plánujeme najmout animátora, jehož úlohou bude výtvarné podklady rozanimovat.

Výtvarné práce začnou v lednu 2012, jedním z prvních úkolů grafika bude proto pomoc s přípravou výběrového řízení pro výtvarníky (a případně animátora). Jednotlivé moduly budou graficky sjednoceny na úrovni ovládacích prvků a celkového konceptu.


Úkoly grafika budou:

1) Vytvořit ve spolupráci s autorským týmem projektu návrh celkového grafického konceptu projektu, který ovlivní podobu všech 5 modulů. Půjde zejména o celkový grafický styl výukové hry, graficky funkční rozhraní pro moduly, ovládací prvky, způsob začlenění dobových materiálů (fotografií a audiovizuálních nahrávek) do hry a vizuál doprovodných tiskových a webových materiálů.

2) Po dohodě s výtvarníky stylizovat vizuální dobové materiály, zejm. fotografie, podle celkového grafického konceptu a stylu výtvarníka příslušného modulu.

3) Provést fotodokumentaci projektu.

4) Pomoct s přípravou výběrového řízení pro výtvarníky a v ideálním případě předávání grafických a výtvarných podkladů programátorům a dalším členům týmu.

Celkový očekávaný objem práce je zhruba 6 člověkoměsíců (cca 1000 pracovních hodin). Práce začne v polovině října 2011 a skončí zhruba v prosinci 2012 (jsme mírně flexibilní ohledně začátku). Více práce bude v první polovině této doby.

Pravidelně, minimálně jeden den v týdnu, bude grafik přítomen na poradě v projektové kanceláři v Praze společně se zbytkem týmu.

Předchozí zkušenosti s herními projekty jsou výhodou, ale nejsou podmínkou výběrového řízení.

Technologie:

Větší část hry bude vyvíjena ve Flashi. Aplikace by měla fungovat na platformách Windows a Mac OS X.

Programátorské, animátorské a výtvarné (komiksové) práce budou řešeny různými lidmi.

Projektový tým:

Jádro projektového týmu má zhruba 10 lidí. Game-design probíhá na FF UK (Vít Šisler) a ve spolupráci s lidmi z herního průmyslu. Podklady pro hru připravují zejména historici z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Programování je zajišťováno na MFF UK (Cyril Brom, Jakub Gemrot).

Finance:

Horní finanční limit na celou práci je 222 tis. Kč, vč. DPH (tato suma se může zvýšit pouze v případě neočekávaných nadprací).

Předpokládáme, že práce zabere zhruba 1-2 dny v týdnu, více v první části projektu cca do června 2012, méně v druhé části projektu. Vývoj aplikace (programování a testování) končí až v ruce 2013, takže drobné úpravy grafiky v roce 2013 nejsou vyloučeny. Způsob placení dodatečných úprav bude dohodnut před začátkem projektu.

Předpokládáme, že bude dohodnuta fixní částka za jednotlivé části grafických prací na projektu. Platba proběhne v okamžiku dodání dohodnutého objemu prací. Jednotlivé části grafických prací budou ohodnoceny po dohodě s grafikem na základě pracnosti a počtu hodin, které vypracování dané části projektu zabere.

Navrhněte, jak si představujete své finanční ohodnocení, tzn. hodinovou sazbu (včetně případné DPH).

Výhodnost nabídky zohledníme při výběru. 

V případě zájmu:

Pošlete na adresu: vr-graf@ksvi.mff.cuni.cz

1) strukturované CV, případně s doporučením (doporučení není povinné)
2) referenci na týmový projekt, jehož jste byli součástí, spolu s jeho popisem a vaší rolí v něm (pokud jste nepracovali na týmovém projektu, pak referenci na váš single větší projekt)
3) reprezentativní portfolio vašich grafických prací
4) ukázku stylizace dvou přiložených fotografií do komixového stylu hry Aqua (viz youtube video výše; představte si, že z tohoto videa, z 3. minuty, se odklikem otevře okno přes čtvrtinu obrazovky obsahující jednu z těchto fotografií: jak bude fotografie stylizovaná a jak bude vypadat její rámování?)
5) fakturační částku
6) termíny, kdy byste se mohli dostavit na pohovor

To vše zašlete nejpozději do půlnoci 2. října 2011. Vybrané kandidáty pozveme na pohovory, které budou probíhat průběžně od 5. září 2011 do 7. října 2011.

Nechte si poslat potvrzení, že email došel! Neposílejte přílohy větší než 2 MB. V případě nutnosti poslat větší objem dat, např. portfolio, využijte služeb serverů typu uschovna.cz nebo rapidshare.com.

V případě dotazu:

Dotaz prosím pošlete na adresu: vr-graf@ksvi.mff.cuni.cz

Termíny:


Zaslání nabídky: do půlnoci 2. října 2011
Pohovory končí: 7. října 2011 včetně
Výsledky budou oznámeny: 9. října 2011

Hodnotící kritéria:

45% předchozí zkušenosti, doporučení, social-skills a schopnost pracovat s ostatními lidmi
35% portfolio
20% finanční požadavky


Informace o projektu:

Projekt NAKI „Příběhy z dějin československého státu: výzkum a experimentální vývoj softwarových simulací pro výuku historie českých zemí ve 20. století“ vedený pod identifikačním kódem DF11P01OVV030, je řešen na Filozofické fakultě a Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Projekt je financován Ministerstvem kultury České republiky.

Fotografické materiály pro výběrové řízení laskavě poskytlo občanské sdružení Post Bellum (www.postbellum.cz). Veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z pravidel projektu Paměť národa www.pametnaroda.cz
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.