Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Konference EU
Future City Game
Koncepce umění
Domů Burza
TechSoup

Ústí nad Labem hledá ředitele/ku městského muzea

Statutární město Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Muzea města Ústí nad Labem. Předpokládaný nástup do funkce je 1. června 2012. Uzávěrka pro předkládání nabídek je 10. dubna 2012.

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání
 • nejméně 3 roky praxe v manažerské funkci
 • výborné organizační, komunikační a řídící schopnosti,
 • orientace ve fungování a financování příspěvkových organizací
 • aktivní znalost světového jazyka výhodou
 • negativní lustrační osvědčení
 • občanská bezúhonnost
 • předpokládaný nástup do funkce od 1.6.2012


Náležitosti přihlášky:

 • označení výběrového řízení
 • méno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis
 • strukturovaný profesní životopis
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání
 • lustrační osvědčení nebo potvrzení o jeho vyžádání
 • originál nebo ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, cizí
 • státní příslušník obdobný doklad
 • koncepce rozvoje organizace v rozsahu max. 4 strany A4
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto
 • výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
 • souhlas s funkční náplní ředitele příspěvkové organizace

Platové zařazení: 12. platová třída
Platové podmínky se řídí zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Veškeré doklady musí být originály, nebo úředně ověřené kopie. Přihlášky zasílejte nebo osobně doručte do 10. dubna 2012 na adresu: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru
MOSŠK, Magistrát města Ústí nad Labem, Velká hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem. Zalepenou obálku označte „VŘ Muzeum“.

 

(23.03.2012) ZDROJ: Město ústí nad Labem
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.