Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Future City Game
Creative Cities
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Konference EU
Domů Burza
TechSoup

Vedoucí odd. kultury a cest. ruchu v Českých Budějovicích

České Budějovice, Magistrát města České Budějovice vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu na odboru kultury a cestovního ruchu. Uzávěrka pro zasílání nabídek je 30. května 2012.
Magistrát města České Budějovice vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici dle §7 zákona č.312/2002 Sb.,zákon o úřednících územních samosprávných celků v platném znění pozice – vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu na odboru kultury a cestovního ruchu

místo výkonu práce:     
Magistrát města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. č.1,2
370 92 České Budějovice

možnost nástupu:
ihned po ukončení výběrového řízení

zájemce musí splňovat předpoklady dle §4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění.

kvalifikační předpoklady:

dle katalogu prací /nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění/ - středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oblasti arts managementu, kulturologie, nebo směru se zaměřením na  marketing a cestovní ruch, strategické plánování, případně ekonomické vzdělání

platová zařazení:   tarifní třída 9                         
/nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění/
    
další požadavky:  
- praxe ve vedoucí funkci, nejlépe v obl. kultury nebo CR nejméně 3 r.
- praxe v oblasti koncepčního a strategického plánování
- znalost práce na PC ( WORD, Excel, Outlook, Internet)
- organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
- znalost zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. v plat. znění
- znalost zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.
  250/2000 Sb.v platném znění
- orientační znalost  zákona o účetnictví  č.563/1991 Sb. v  pl. znění
- praxe ve veřejné správě vítána
- praxe v oblasti grantů a dotací a jejich zúčtování vítána
- praxe v oblasti pořádání kult. akcí a v obl. marketingu vítána

přihláška musí obsahovat:     
- žádost o jaké místo se ucházíte
- vyplněný osobní dotazník
- životopis s průběhem praxe
- motivační dopis
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z trestního rejstříku
 
informace:    
Bc. Sedláková Iva – vedoucí odboru kultury a CR, tel.: 386801401
Robová Stanislava – personální oddělení, tel.: 386802004

přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel  nejpozději do 30.05.2012

přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu :

Magistrát města České Budějovice

personální oddělení
nám.Přemysla Otakara II č.1,2
370 92 České Budějovice

přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis.

Vyhlašovatel   si   vyhrazuje   právo  zrušit   toto  výběrové řízení  kdykoliv  v  jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

 
(15.05.2012) ZDROJ: České Budějovice
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.