Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Game
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Jobs
Domů Burza
TechSoup

Výběrové řízení na pozice vedoucích ateliérů na FaVU VUT v Brně

Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení míst vedoucích ateliérů: grafický design, průmyslový design, katedry teorií a dalších. Termín pro odevzdání přihlášek je 15. dubna, 2008.

Děkan

Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického (FaVU VUT)  v Brně

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst vedoucích ateliérů, vedoucího Katedry teorií, vedoucího  těchto studijních oborů:

 

VÝTVARNÉ UMĚNÍ – GRAFICKÝ DESIGN

1 místo vedoucího pro Ateliér grafického designu

1 místo vedoucího pro Ateliér papír a kniha

 

 

PRůMYSLOVÝ DESIGN

1 místo vedoucího pro Ateliér produktového designu

1 místo vedoucího pro Ateliér tělového designu

 

Předpoklady: vyzrálá umělecká osobnost,  ukončené vysokoškolské vzdělání příslušného směru, habilitace či předpoklady její realizace, pedagogická praxe bude zohledněna, schopnost komunikace v alespoň jednom světovém jazyce, občanská a morální bezúhonnost.

 

K žádosti je nutno přiložit strukturovaný životopis, doklad o dosaženém vzdělání, jmenovací dekret docenta nebo profesora, písemný projekt zamýšlené pedagogické činnosti, portfolio umělecké činnosti a písemné doporučení od významné osobnosti z daného oboru mimo FaVU.

 

 

KATEDRA TEORIÍ

1 místo vedoucího

 

Předpoklady: vyzrálá teoretická osobnost,  ukončené vysokoškolské vzdělání příslušného směru, habilitace či předpoklady její realizace, organizační schopnost, zkušenost s řízením, pedagogická praxe bude zohledněna, schopnost komunikace minimálně v jednom světovém jazyce, občanská a morální bezúhonnost.

 

K žádosti je nutno přiložit strukturovaný životopis, doklad o dosaženém vzdělání, jmenovací dekret docenta nebo profesora, písemný projekt zamýšlené pedagogické a organizační činnosti,  písemné doporučení od významné osobnosti z daného oboru mimo FaVU.

 

 

KABINET VIDEO

2 úvazky - místo asistenta  

 

Předpoklady: umělecká osobnost s předpoklady pro pedagogickou praxi, ukončené vysokoškolské vzdělání příslušného zaměření, znalost a schopnost ovládání současné audio a vizuální techniky, vlastní odborná praxe na uměleckých projektech, schopnost zajišťovat organizaci pracoviště, komunikace v anglickém jazyce nutná, v dalším jazyce vítána, občanská a morální bezúhonnost.

 

K žádosti je nutno přiložit strukturovaný životopis, doklad o dosaženém vzdělání, písemný projekt zamýšlené pedagogické a organizační činnosti,  písemné doporučení od odborníka z daného oboru  mimo FaVU.

 

 

Datum nástupu nově přijatých pedagogů: 1. září 2008

 

Písemné přihlášky s uvedenými doklady zasílejte na adresu: Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Rybářská 125/13/15, 603 00 Brno

 

Termín odevzdání přihlášek: pondělí 15.dubna  2008

Informace na tel. čísle: 541 146 802 (asistentka děkana).

Fakturu s inzertním dokladem zašlete na adresu:  Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Rybářská 125/13/15, 603 00 Brno. IČ 00216305, DIČ CZ00216305, bank. spoj. 111043273/0300.

                                              

doc.ak.soch.Michal Gabriel, děkan fakulty

 

Vyřizuje:   J. Bílá,  tel. 541146801

 

(03.04.2008) ZDROJ: FaVu VUT Brno
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.