Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Koncepce umění
Konference EU
Future City Game
Domů Burza
TechSoup

Výběrové řízení na ředitele / ředitelku Divadla J.K. Tyla

Statutární město Plzeň vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky Divadla Josefa Kajetána Tyla, příspěvkové organizace. Podklady uchazečů o výběrové řízení je třeba zaslat do 16. března 2007 do 15. 00 hodin.

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
zastoupené Odborem kultury MMP, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň

vyhlašuje
v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 149 ze dne 15. února 2007

výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky
DIVADLA JOSEFA KAJETÁNA TYLA,  P.O.

Vyhlašovatel:
Statutární město Plzeň
Odbor kultury Magistrátu města Plzně
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň

Podmínky:
• bezúhonný občan / občanka ČR způsobilý k právním úkonům
• vysokoškolské vzdělání uměleckého, právnického nebo ekonomického směru
• nejméně pětiletá praxe v oboru
• aktivní znalost alespoň 1 světového jazyka
• zkušenost s řízením pracovního týmu; praxe ve vedoucí funkci výhodou
• vedení vícesouborového divadla podobného zaměření vítáno
• znalost problematiky řízení příspěvkové organizace a souvisejících právních předpisů

Obsah přihlášky do výběrového řízení:
• motivační dopis s uvedením jména a příjmení (titulu), adresy, č. telefonu, e-mailu
• strukturovaný životopis
• písemný souhlas se zpracováním, uchováváním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám po celou dobu trvání výběrového řízení

Povinné přílohy přihlášky do výběrového řízení:
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• údaje o dosavadní praxi, odborných znalostech a dovednostech uchazeče
• lustrační osvědčení prohlášení dle zákona 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení musí být přiloženo k přihlášce v originálu nebo ověřené kopii)
• platný výpis z rejstříku trestů
• doklad o daňové bezdlužnosti
• návrh koncepce činnosti DJKT na období 4 let s představením personálního obsazení uměleckého managementu DJKT a návrhů koncepcí pro jednotlivé soubory včetně dramaturgických plánů a výhledů pro následující čtyřleté období, dále návrh případných organizačních změn vedoucích k úsporám a zefektivnění provozu DJKT v rozsahu cca 22 stran textu. Součástí návrhu koncepce musí být souhlas s jeho zveřejněním, přičemž tento návrh koncepce činnosti musí být v souladu se Základním dokumentem kulturní politiky města Plzně a vycházet z podkladů, které budoucí přihlašovatel obdrží proti uvedení identifikace a podpisu na Odboru kultury MMP, Kopeckého sady 11, Plzeň nejpozději do 16. března 2007 do 15.00 hodin. Návrh koncepce bude předložen v písemné i elektronické podobě.

Funkční období ředitele je čtyřleté s předpokládaným nástupem do funkce od 1. června 2007.

Přihlášky k výběrovému řízení v zalepené obálce zřetelně označené „VŘ DJKT“ lze zaslat poštou nebo podat osobně Odboru kultury Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň (3. patro, č. dveří 332).
Lhůta pro poštovní podání přihlášek končí nejpozději dne 13. dubna 2007, lhůta pro osobní podání přihlášek na OK MMP končí dne 13. dubna 2007 do 15:00 hodin.

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

(26.02.2007) ZDROJ: Magistrát města Plzně
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.