Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Konference EU
Koncepce umění
Future City Game
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Domů Burza
TechSoup

Výběrové řízení na ředitele/lku Institutu umění - Divadelní ústav

Dne 20.4.2007 vypsalo Ministerstvo kultury ČR výběrové řízení na obsazení místa "Ředitele/ku Institutu umění - Divadelního ústavu", příspěvkové organizace. Termín podání přihlášky nejpozději do 31. května 2007.

Dne 20.dubna 2007 vypsalo Ministerstvo kultury ČR výběrové řízení na obsazení místa "Ředitele/ku Institutu umění - Divadelního ústavu" . Informace o požadavcích na uchazeče a náležitostech přihlášky včetně způsobu a termínu jejího podání naleznete níže.

Požadujeme:

    * ukončené vysokoškolské vzdělání,
    * aktivní znalost angličtiny,
    * nejméně 5 let praxe v řídící funkci,
    * manažerské a organizační schopnosti,
    * orientace v oboru a všeobecný kulturní přehled,
    * občanská bezúhonnost.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

    * označení výběrového řízení,
    * jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis.

K přihlášce je nutno dále připojit:

    * strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech,
    * ověřenou kopii dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání,
    * výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
    * negativní lustrační osvědčení dle zákona 451/1991 Sb., (platí jen pro občany České republiky, nepožaduje se u osob narozených po 1. 12.1971),
    * čestné prohlášení o činnosti v období 25. 2. 1948 – 17. 11. 1989, * v příloze
    * souhlas se zpracováním osobních údajů dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,
    * koncepci rozvoje Institutu umění – Divadelního ústavu na období 2007-2012 s důrazem na rozšíření dosavadní činnosti (v rozsahu cca 10 strojopisných stran).

Předpokládaný nástup do funkce 1. červenec 2007 nebo dle dohody. Platové podmínky dle právních předpisů platných pro příspěvkové organizace.

Ředitel/ka bude jmenován/a na dobu neurčitou. Po uplynutí 4 let bude zřizovatel požadovat předložení a obhájení Koncepce činnosti organizace na další období.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Bližší informace PhDr. J. Vondráková, tel. 257085214.

Další informace a podklady:
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1728

(24.04.2007) ZDROJ: MK ČR
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.