Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Future City Game
Konference EU
Domů Burza
TechSoup

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Galerie výtvarného umění v Ostravě

Moravskoslezský kraj vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě. Předpokládaný termín výběrového řízení je 27. 3. 2008. Přihlášky podávejte do 14. 3. 2008.

Rada kraje

vyhlašuje

výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky organizace

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Jurečkova 9, Ostrava

požadavky:

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením na dějiny umění a kulturu
praxe v oboru min. 3 roky
současná aktivní angažovanost v oboru výtvarného umění
občanská a morální bezúhonnost
dobré organizační a komunikativní schopnosti, znalost problematiky řízení
znalost obecně závazných právních předpisů z oblasti kultury
znalost alespoň jednoho cizího jazyka
písemně zašlete:

přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail)
strukturovaný profesní životopis
úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
koncepci rozvoje organizace (max. 3 strany A4)
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Předpokládaný termín výběrového řízení je 27. 3. 2008.

Termín nástupu: červen 2008
Přihlášky podejte do 14. 3. 2008 na adresu:

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

(21.02.2008) ZDROJ: Bludný kámen
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.