Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Game
Future City Jobs
Konference EU
Symposium Ostrava
Domů Burza
TechSoup

Výběrového řízení na místo ředitele/lky Národního divadla moravskoslezského

Rada města vyhlašuje Ostrava výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky právnické osoby Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace. Nový/á ředitel/ka divadla by měl/a být znám/a během října 2009 a rozhodne o něm výběrová komise v čele s primátorem Petrem Kajnarem. Sedmičlennou komisi dále tvoří náměstci primátora Lubomír Pospíšil, Zdeněk Trejbal a Dalibor Madej, režisér činohry Národního divadla v Praze Ivan Rajmont, předseda Asociace profesionálních divadel ČR Jan Burian a filmový producent a vedoucí projektu Ostrava – kandidát na titul Evropské hlavní město kultury Čestmír Kopecký. Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 31. srpna 2009.

Požadované předpoklady:
■ vysokoškolské vzdělání
■ nejméně 5 let praxe v řídící funkci
■ aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka (An, Fr, It, N)
■ manažerské, organizační a komunikační schopnosti
■ znalost problematiky příspěvkových organizací a souvisejících předpisů
■ orientace v oboru a všeobecný kulturní přehled

Obsah přihlášky a další požadované dokumenty:


•    označení výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, datum a vlastnoruční podpis
•    ručně psaný (psacím písmem, na nelinkovaném papíře bez použití podložky) strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech, s vlastnoručním podpisem – totéž strojopisně
•    písemně zpracovaný návrh koncepce další činnosti organizace na období 5 let včetně návrhu na personální obsazení uměleckého managementu, návrh koncepcí pro jednotlivé soubory včetně dramaturgických plánů a výhledů pro následující pětileté období, návrh organizační struktury organizace včetně změn vedoucích k úsporám a zefektivnění provozu, návrh koncepce řízení divadla jako významné umělecké organizace včetně představ o jejím financování, návrh na mezinárodní prezentaci instituce - v rozsahu do 20 strojopisných stran
•    ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
•    výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušník obdobný doklad)
•    lustrační osvědčení dle zákona 451/1991 Sb., platí jen pro občany ČR, nepožaduje se u osob narozených po 1.12.1971 (lustrační osvědčení musí být přiloženo k přihlášce v originálu nebo ověřené kopii)
•    písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. a jejich poskytnutí členům komise výběrového řízení a osobám, které se na něm podílejí
Přihláška musí být doložena všemi požadovanými dokumenty, jinak nebude posuzována. Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu. Nástup do funkce dle dohody. Platové podmínky dle účinných právních předpisů.


Přihlášky do výběrového řízení lze zaslat doporučeně nejpozději do 31. 8. 2009 včetně na adresu:
        

Statutární město Ostrava
Sekretariát náměstka primátora Mgr. Lubomíra Pospíšila
Prokešovo náměstí 8
702 00 Ostrava

nebo osobně doručit na podatelnu Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava, nejpozději 31. 8. 2009, do 17,00 hodin.

Na obálku uveďte: „Neotvírat, výběrové řízení ředitel/ředitelka  NDM“.

Podklady a  informace je možno  získát na:
Odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit  Magistrátu města Ostravy
Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava


    

(08.07.2009) ZDROJ: Město Ostrava
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.