Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Jobs
Future City Game
Domů Burza
TechSoup

Dům umění v Opavě po rekonstrukci hledá galeristu či galeristku

Opavská kulturní organizace, p.o. vypisuje výběrové řízení na pracovní místo galeristy/galeristky do nově zrekonstruovaného Domu umění v Opavě. Pracovní náplní galeristy bude zejména zpracovávání plánů výstav včetně prováděcích scénářů a dohledu nad jejich realizací. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 21. srpna 2011.

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace, Ostrožná 46, 746 01 Opava

vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2011 na obsazení pracovního místa

Galerista/Galeristka Domu umění v Opavě

Charakteristika vykonávané práce:

Pracovní náplní je zejména zpracovávání plánů výstav včetně prováděcích scénářů a dohled nad realizací.

Platové zařazení:

10. platová třída (stupeň dle praxe)

v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; odměňování – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Místo výkonu práce:

Dům umění v Opavě.

Požadavky:

-       vysokoškolské vzdělání v magisterské studijním programu nejlépe Dějiny umění a kultury

-       odborná praxe min. 5 let

-       uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)

-       dobré organizační a komunikační schopnosti

-       občanská a trestní bezúhonost.

Výhodou:

-       znalost cizího jazyka

-       uživatelská znalost grafických programů

-       řidičský průkaz skupiny „B“.

Přihláška musí obsahovat:

-       přesné označení výběrového řízení

-       jméno, příjmení a titul uchazeče

-       datum a místo narození uchazeče

-       místo trvalého pobytu uchazeče

-       datum a podpis uchazeče

-       státní příslušnost uchazeče

-       telefonické a e-mailové spojení uchazeče

-       motivační dopis uchazeče.

K přihlášce uchazeč/ka připojí:

-       životopis včetně údajů o odborných znalostech, dovednostech, získaných oprávněních a certifikátech

-       písemně zpracovanou koncepci využití výstavního prostoru na délku tří let  

-       ověřenou kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-       výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

-       čestné prohlášení dle ust. § 4  odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nevyžaduje se od občanů narozených po 1. 12. 1971).

 
Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v recepci Obecního domu v Opavě na adrese: Opavská kulturní organizace, p.o., Ostrožná 46, 746 01 Opava. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny.

Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení č. 1/2011".

Termín ukončení příjmu přihlášek: 21. 8. 2011


Nástup: možný ihned 

Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to po celou dobu jeho trvání.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Bližší informace: Mgr. Marie Černocká, tel. č. 553 791 947, marie.cernocka@oko-opava.cz

 

(08.08.2011) ZDROJ: Opavská kulturní organizace
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.