Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Creative Cities
Konference EU
Koncepce umění
Domů Management
TechSoup

Michael Kaiser: Strategické plánování český překlad

Institut umění vydal ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v Praze  český překlad knihy Michaela M. Kaisera Strategické plánování v umění: Praktický průvodce. Kniha seznamuje čtenáře s osvědčenou metodou, jak přistupovat ke strategickému plánování v oblasti umění a nabízí řešení, jak se úspěšně vypořádat s negativními vlivy prostředí. Kniha je další publikací zaměřenou na problematiku Managementu umění v ČR. Publikace tak je tak dalším příspěvkem k problematice managementu umění a kultury a navazuje na v loňském roce vydaný Management umění, publikaci vydanou VŠUP v rámci stejnojmenného projektu a editovanou Martou Smolíkovou, která byla sestavena  zejménavzhledem k potřebám individuálních tvůrců a studentů umění. 

„Vydáním knihy Strategického plánování dostávají nyní také čeští kulturní manažeři do ruky jakési „desatero přikázání kulturního managementu“- soubor jasně formulovaných pravidel, jejichž dodržování sice vyžaduje disciplínu, ale která jsou klíčem k úspěchu a naplnění i těch nejsmělejších uměleckých vizí,“ říká Marek Vrabec, zakladatel a umělecký ředitel festivalu Struny podzimu a stážista Kennedyho centra.
Metodu strategického plánování aplikuje M. Kaiser úspěšně již několik desítek let. Tato kniha byla napsána v roce 1995 pro potřeby neziskových kulturních organizací ve Spojených státech amerických. Český čtenář tak přirozeně narazí na některá specifika, která se budou lišit od praxe, na niž je zvyklý v České republice či v Evropě. Nejzásadnějším rozdílům mezi českým a americkým kulturním sektorem je proto věnován obsáhlejší doslov Martina Cikánka, vedoucího  projektů přímých přenosů Metropolitní opery: Live in HD v ČR a stážisty Kennedyho centra. Publikace obsahuje řadu stále platných zásad, kterým by se měli manažeři řídit a které jsou předpokladem k dosažení kvalitních uměleckých výsledků.

O autorovi
Michael M. Kaiser, prezident uměleckého Centra Johna F. Kennedyho ve Washingtonu, D. C., je přezdíván Král zvratu. Tuto přezdívku i mezinárodní věhlas experta na revitalizaci problematických kulturních organizací získal díky svému úspěšnému působení v Královské opeře Covent Garden v Londýne, American Ballet Theater, Alvin Ailey American Dance Theater a baletu města Kansas City. Ministerstvo zahraničních věcí Spojených státu amerických jmenovalo Michaela Kaisera oficiálním kulturním ambasadorem USA. V této funkci se věnuje poradenství kulturním organizacím a tréninku kulturních manažerů ve více než 60 zemích světa. Vytvořil on-line vzdělávací fórum www.artsmanager.org, věnované managementu v umění, kde se profesionálové i studenti mohou podělit o svoje zkušenosti, hledat zaměstnání či inzerovat nové pracovní příležitosti. Na začátku února roku 2009 založil iniciativu Umění během ekonomické krize (Arts in Crisis) a v jejím rámci navštívil již všech 50 státu USA, aby se s místními kulturními manažery podělil o svou expertizu a pomohl tak jejich organizacím k překonání současné hospodářské krize. Dále v rámci této iniciativy poskytují zaměstnanci Kennedyho centra, Kaiserovi nejbližší spolupracovníci a sbor 240 dobrovolných mentorů zdarma konzultace téměř pěti stům uměleckým organizacím po celých Spojených státech.

ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.