Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Future City Game
Konference EU
Domů Management
TechSoup

Nejlepší galerijní web v ČR - výsledky soutěže

ProCulture o.s. ve spolupráci s Lidovými novinami letos poprvé vyhlásilo soutěž o nejlepší galerijní web. Webové stránky galerií jsou dnes více a více první vstupní branou do těchto kulturních organizací. Pro řadu galerií je to nedílný nástroj pro plnění poslání. Cenu odborné poroty za nejlepší galerijní web sbírkotvorné instituce získala Moravská galerie zřizovaná ministerstvem kultury, cenu odborné poroty za nejlepší galerijní web v kategorii výstavní galerie získala INI Gallery provozovaná občanským sdružením INI Project, cenu veřejnosti na základě hlasování čtenářů serveru lidovky.cz získala galerie Buyfeel provozovaná Andy Reubenem, fyzickou osobou. Gratulujeme!

Jedním z impulsů k soutěži byla zpráva o Slovenské národní galerii, která za své webové stránky zaplatila 25 000 Eur (asi 625 000 korun). Praktickým motivem pořadatelů soutěže pak je neblahá zkušenost novinářů, profesionálů i obyčejných zájemců o výtvarné umění při hledání informací o výstavách a umění vůbec. Cílem soutěže je přispět ke kultivaci galerijních webů v ČR.

Galerijní weby poskytují, nebo od nich očekáváme nejen informace o výstavách a dalších programech, otevírací době, kolik stojí vstupné, jak se do galerie dostaneme, u méně známých nebo nových potřebujeme i adresu. Novináři hledají zejména textové i obrazové informace o výstavách, umělcích, potřebují kontakty na kurátory či tiskové oddělení. Odborná veřejnost zas potřebuje u těch galerií, které se ze zákona starají o veřejné sbírky své informace, patří tam přístup do katalogů sbírek, otevírací doba knihovny či badatelny, na koho se obrátit ohledně zápůjček…


Vstup do soutěže byl velmi otevřený, nominovat mohl každý prostřednictvím mailové adresy a nominovány mohly být webové stránky galerie výtvarného umění se sídlem v ČR, která během kalendářního roku pořádá alespoň 4 výstavy otevřené pro veřejnost.


Soutěž ukázala mnohé rezervy, pokud jde o vizuální stránku webů. U výtvarných galerií je na místě očekávat ten nejvyšší grafický a vizuální standard. Časté je špatně čitelné písmo, nepřehledná navigace, složité vyhledávání základních informací.

Mnohé nedostatky jsou v obsahové části. U naprosté většiny galerií chybí sekce pro novináře, pokud jí galerie mají, sekce obsahuje jen velmi stručné nebo neaktuální texty k výstavám. Téměř nikdy nejsou součástí sekce pro novináře fotografie ke stažení a chybí též přímý kontakt na PR osobu. Kvůli těmto nedostatkům je pro novináře jen velmi obtížné získat podklady pro články či upoutávky na výstavy. Řada galerií své weby prakticky dostatečně nevyužívá jako účinný komunikační nástroj.

Pokud galerie chápeme jako instituce, které sbírají, vystavují, půjčují umělecká díla a ty soukromé je navíc prodávají a obchodně zastupují umělce, pak soutěž ukázala, že u soukromých galerií dnes není nutnou podmínkou mít vlastní výstavní prostor. Jako galerie už neplatí představa výstavního prostoru v tradičním pojetí čisté, bílé, prosvětlené místnosti.

Soutěž pominula existenci webových galerií, které zprostředkovávají umění pouze virtuálně, přesto ukázala, že dnešní galerie řeší výstavní prostory různým způsobem. Využití výkladní skříně pro výstavní účely byl úspěšný koncept pražského British Council v 90. letech, dnes tak pracuje brněnská studentská galerie Umakart. Výstavy se konají ve světlíku pražského vinohradského domu (galerie Světlík), na chodbách a v halách kancelářských budov (Buyfeel), někdy jsou spojeny s obchody (Nemesis, de-sign.cz).


Cenu odborné poroty za nejlepší web sbírkotvorné galerie umění pro galerii výtvarného umění zřizované veřejnou či státní správou, nebo galerii, která spravuje sbírky podle zákona o sbírkách získala Moravská galerie, příspěvková organizace ministerstva kultury.
Na druhém místě se umístila Galerie hlavního města Prahy, na třetím pak Galerie výtvarného umění ve Zlíně, zřizovaná krajem.

Cenu odborné poroty za nejlepší web galerie umění pro výstavní síně, včetně těch, které provozují soukromé a neziskové organizace získala INI Gallery, provozovaná občanským sdružením INI Project.
Na druhém místě se umístilo soukromé Centrum současného umění DOX, na třetím Ateliér Josefa Sudka provozovaný finanční a investiční skupinou PPF.

Cenu veřejnosti, která vzešla z hlasování čtenářů lidovky.cz získala Buyfeel, galerie a portfolio uměleckých děl, které provozuje Andy Reiben, jako fyzická osoba.

Oceněné galerie získaly týdenní kampaň na některou ze svých výstav na serveru lidovky.cz v sekci kultura v hodnotě 25 000,-Kč a neprodejné publikace Management umění, ed. Marta Smolíková a Cyklus, plánování pro dosažení úspěchu v umění autorů Michaela M. Kaisera a Bretta Egana, vydanou DeVosovým institutem managementu umění při Kennedyho centru, v českém překladu.

Celkem soutěžilo 49 galerií, z toho 15 sbírkotvorných, 32 výstavních z různých částí České republiky.

Dalších 7 nominací bylo vyřazeno pro nesplnění podmínek soutěže.

Hodnotilo 9 členů odborné poroty:
Michal Hořava – grafický designér, informační grafika
Tomáš Hrivnák – poradce v oblasti řízení značek, Idealisti
Jana Chytilová - režisérka, Artmix
Mario Kubaš – kulturní publicista, Česká televize
Karel Míšek – grafický designér, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Karel Oujezdský – kritik výtvarného umění, Český rozhlas
Tomáš Pospiszyl – kritik výtvarného umění, Lidové noviny
Marta Smolíková – kulturní analytička, ProCulture
Michal Šiml – vizuální umělec

Hlasovalo: 2748 čtenářů lidovky.cz

Kontakty a další informace:

Marta Smolíková, ProCulture, mobil: 603 89 75 82, marta.smolikova@proculture.cz
Pavel Vokatý, Lidové noviny, mobil: 776 721 301, Pavel.Vokaty@lidovky.cz

Ohlasy v médiích:

12. dubna:

Lidovky.cz,  Nejlepší webovky má Moravská galerie v Brně

Události ČT,  Ocenění pro weby 

ČT 24, Galerie soutěžily v prezentaci na webu

13. dubna
http://www.literarky.cz/kultura/vytvarne-umeni/9138-nejlepi-galerijni-web-v-r
tištěná verze Lidových novin

(12.04.2012)
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.