Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Jobs
Konference EU
Future City Game
Koncepce umění
Domů Kreativní města
TechSoup

80 řešení pro 80 míst města aneb Městské zásahy Praha 2010

Občanské sdružení Městské zásahy pořádá dne 19. května 2010 od 19 hodin v Centru současného umění Dox první diskuzní setkání nad autorskými prezentacemi projektů městských zásahů. Diskuzní večery jsou součástí výstavy Městské zásahy Praha 2010, která pracuje se skutečností, že sdílený městský prostor je veřejným majetkem. Městské zásahy představují architektonické projekty, které si nikdo neobjednal. Všechny vznikly z vnitřní či profesní potřeby jejich autorů poukázat na to, co v městském prostoru nefunguje, i když existuje řešení, jak by fungovat mohlo; potřeby odhalit potenciál míst, přes která denně chodíme a která často ani nevnímáme. Myšlenka městských zásahů vznikla v Bratislavě v roce 2007, jejími autory jsou architekti Matúš Vallo a Oliver Sadovský. Na jaře roku 2010 byl jejich nápad přenesen do Prahy, kde bylo osloveno přes šedesát architektů, umělců a studentů architektury s cílem najít problematická místa Prahy a vytvořit návrhy, která tato místa vylepší. Reakce překonala naše očekávání. Během dvou měsíců nám bylo doručeno 90 projektů, z nichž naprostá většina vznikla speciálně kvůli Městským zásahům... říká Matúš Vallo jeden z autorů konceptu. Projekt nabízí návštěvníkům možnost identifikovat prostřednictvím fotografie další problematická místa Prahy. Ta mohou v budoucnu posloužit adresým architektonickým zadáním.
Sdílený městský prostor je veřejným majetkem. Městské zásahy představují architektonické projekty, které si nikdo neobjednal. Všechny vznikly z vnitřní či profesní potřeby jejich autorů. Potřeby poukázat na to, co v městském prostoru nefunguje, i když existuje řešení, jak by fungovat mohlo; potřeby odhalit potenciál míst, přes která denně chodíme a která často ani nevnímáme.

Myšlenka projektu „městských zásahů“ vznikla v Bratislavě v roce 2007. Matúš Vallo a Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects) uvedli v život svůj nápad občansko-profesní iniciativy: rozhodli se nečekat na zadání z vnější a oslovili několik svých kolegů a architektonických ateliérů, aby si nejdříve vybrali a pak navrhli - bez nároku na honorář - řešení architektonicky problematického veřejného místa v širším centru hlavního města Bratislavy.

Projekt se setkal s nebývalým ohlasem, a to nejen ze strany samotných autorů (v převážné většině architektů), kteří nadšeně zareagovali na výzvu, která jim umožnila nejen vyřešit si někdy dlouho v hlavě uvažované problémy veřejného prostředí, ale umožnila jim vylepšit pověst profese architekta coby sobeckého, autoritativního stavěče svého vlastního monumentálního pomníku.

Výstava projektů se pak stala nejnavštěvovanější výstavou Slovenské národní galerie a byla silně reflektována ve slovenských celoplošných médiích. Ohlasy, které vyvolala, vedli k expanzi.

Kurátor Městských zásahů Praha 2010 – Adam Gebrian – mluví o vzniku myšlenky přenést projekt do dalšího města: „Již více než rok moderuji pořad Bourání na Radio Wave. Bourání je věnováno hodinovým rozhovorům s architekty a s lidmi, kteří s architekturou nějakým způsobem souvisejí. Hostem 33. dílu byl mladý slovenský architekt Matúš Vallo, spoluzakladatel bratislavské kanceláře Vallo Sadovsky Architects. Během rozhovoru mi popsal jejich realizovaný projekt s názvem Městské zásahy (Bratislava). Ve snaze napravit notně pošramocenou pověst architektů v očích široké veřejnosti, vymysleli projekt s tímto názvem. Proč čekat na iniciativu města nebo soukromého investora? Architekti se přeci mohou pomoci vylepšit veřejný prostor sami. Tím, že pojmenují jeho problémy a předloží svá řešení těchto problémů. Navíc naprosto nezištně, zdarma. Oslovili přes třicet architektů, především svých kamarádů, vrstevníků, ale i legend slovenské architektonické scény. Výsledkem bylo 40 návrhů, výstava ve SNG, katalog, ale především zvýšený zájem o veřejný prostor, o kvalitu života ve městě a jeho možnou budoucnost. Po vzájemné dohodě jsme se pokusili přenést stejnou aktivitu do Prahy, na jaře roku 2010.“

20. února 2010 bylo osloveno přes šedesát architektů, umělců a studentů architektury s výzvou k zúčastnění se Městských zásahů Praha 2010. Tedy k nalezení problematických míst Prahy a k vytvoření návrhů, které mají tato místa vylepšit. Vizualizace návrhu měla sledovat poměrně jednoduchý princip znázornění „před tím“ x „potom“.

Adam Gebrian k výběru oslovených ateliérů říká: „Jakým způsobem jsme postupovali při oslovení jednotlivých autorů, kanceláří? Stejně jako kdokoliv jiný, kdo by se ocitnul v podobné situaci. Obrátili jsme se na naše přátele, o nichž jsme byli přesvědčeni, že vezmou výzvu vážně a předloží kvalitní návrhy. Zároveň jsme se obrátili na zkušenější autory, kteří se veřejným prostorem dlouhodobě zabývají. K naší nesmírné radosti reagovali opět převážně pozitivně. A v neposlední řadě jsme ponechali výzvu otevřenou a nabídli komukoliv možnost zaslat svůj návrh a stát se tak součástí iniciativy Městské zásahy. Tuto možnost využilo 20 týmů. Každý, kdo poslal svůj návrh v požadovaném termínu je zastoupen na výstavě. Role kurátora tak byla mimořádně snadná. Nemusel vybírat.“

Matúš Vallo (jeden z dvojice autorů konceptu městských zásahů) hodnotí ohlasy výzvy: „Reakce překonala naše očekávání. Během dvou měsíců nám bylo doručeno 90 projektů, z nichž naprostá většina vznikla speciálně kvůli Městským zásahům. Jen několik projektů bylo vytvořeno dříve, ale vzhledem k tomu, že se dotýkají stejné problematiky, nebyly široce publikovány a nejsou tak veřejnosti známy, rozhodli jsme se je na výstavu umístit.“

Témata jednotlivých zásahů nebyla nijak omezena. Vybírali si je sami navrhovatelé. Z devadesáti návrhů se plných deset věnuje úpravám řeky, což není málo. Dalších deset upravuje dopravní stavby. Jsou to dvě nejvíce zastoupené tendence. Zřejmě to není náhoda a Vltava i způsob pohybu po Praze by si zasloužili větší pozornosti.

Oliver Sadovský (druhá autorská polovina) k podstatě projektu dodává: “Doufáme, že celá akce neskončí pouze výstavou, katalogem a živými prezentacemi. Záměrem je probudit a zvýšit zájem o problémy veřejného prostoru a nabídnout některá možná řešení. Neskrývanou, nijak nemaskovanou touhou je snaha některé „zásahy“ realizovat. Vyzýváme kohokoliv, kdo by mohl přispět k realizaci některých návrhů, ať neváhá a autory kontaktuje. Rovněž si myslíme, že princip Městských zásahů je aplikovatelný i pro jiná města, nejen v Česku a na Slovensku.“
   
Kurátorsky velmi cenný je rovněž další aspekt projektu (citujeme opět Adama Gebriana): „Kvůli Městským zásahům vzniklo několik nových spoluprací mezi jednotlivými architekty a umělci, ke kterým by možná jinak nikdy nedošlo. A to není málo!“

Výstava a především sled veřejných prezentací jednotlivých návrhů, které budou spojené s diskusí odborné obce s úřady, developery a širokou veřejností, se bude konat od 13. 5. 2010 do 2. 8. 2010 v pražském Centru moderního umění DOX, které je spolupořadatelem projektu.

Živé prezentace budou probíhat vždy ve středu od 19.00. Na každém večeru osobně představí své projekty a jejich genezi vždy deset autorských týmů. Termíny: 19.5., 26. 5., 2. 6., 9. 6., 23. 6., 30. 6. vždy od 19.00 hodin.

Součástí výstavy je také projekt Databáze dalších pražských míst, kterým autoři konceptu chtějí oslovit návštěvníky výstavy, aby se rozhlédli kolem sebe a zjistili, zda neznají více problematických míst, než mohli shlédnout na výstavě. V případě, že je nafotí a pošlou se stručnou charakteristikou dané lokality na adresu info@mestskezasahy.cz s předmětem „Databáze městských zásahů“, zařídí pořadatelé jejich vyvolání a vystavení na speciálním místě v expozici. Zároveň tato místa budou zařazena do databáze, která může v budoucnosti posloužit pro adresná zadání.

Seznam autorských týmů a jednotlivců zastoupených na výstavě:
FoRM Associates London
Pavel Hnilička Architekti
terra florida zahradní architekti a stempel & tesar architekti
Petr Janda / doomgroup
Petra Hlaváčková + Písek Seyček architekti
Pinkas Žalský architekti
MIXAGE
Markéta Němcová
Michal Krejčík
Karel Hausenblas + Jiří Koten
LINHARTS ARCHITECT
Roháč Stratil architektonický ateliér
Jakub Filip Novák
VHE a spol. - architektonická kancelář
Šafer Hájek architekti
Michaela Dlouhá a Tomáš Petermann
Tomáš Petermann a Michaela Dlouhá
Atelier K2
Dominik Saitl
ov-a
AP atelier (Josef Pleskot)
Roman Koucký architektonická kancelář
FAM Architekti
COLL COLL
BI – studenti FA STU
BAAR
Chmelař architekti
Markéta Burešová a Lukáš Brom
ROBUST & Cyril Říha
SKVADRA
Eliška Slámová / Šimon Brabec
BLACK BACK
Bára Šafářová
Tomáš Legner a Matěj Görner
iddi
Jan Kazimour a Jana Hladíková
Ota Maloušek | Viktor Tonner
D a M
A1Architects
MOBA / Yvette Vašourková, Tomáš Džadoň, Igor Kovačević
Tomáš Král a Irena Šebová
Kristina Magasaniková a Jan Magasanik
Laboratoř
Jan Kaláb, Tomáš Děták a Jan Kozák
napiatu
Juraj Biroš
Ateliér Petra Hájka a Jaroslava Hulína, FA ČVUT
ARTKIOSK / Veronika Jiroušková
sporadical
PÍNAČ&PENOŽ
Ida Čapounová a Jakub Chuchlík / iuch
T2TT / KOLMO
Milan Houser
Qubus / Maxim Velčovský
Štěpán Matějka
Balda - Janďourek - Žid architekti
A69 – architekti
BEEF
(19.05.2010) ZDROJ: Městské zásahy Praha 2010
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.