Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Game
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Konference EU
Koncepce umění
Domů Kreativní města
TechSoup

Dokáže metropole využít tvůrce a novátory ve svůj prospěch?

Obrázek k článku Dokáže metropole využít tvůrce a novátory ve svůj prospěch?
Pořad pod titulkem Praha kreativní? Projekt využití tvůrčích profesí pro budoucnost měst odvysílal dne 15. prosince 2011 Český rozhlas 6 v rámci svého programu Zaostřeno na občana. Ze záznamu si můžete poslechnout  Nighella Bellinghama ředitele projektu Future City Jobs, do něhož je zapojeno také ProCUlture, město Praha a 6 dalších měst Evropy. Dále uslyšíte Martu Smolíkovou, ředitelku ProCulture, architektku Mahulenou Svobodovou a bývalého radního pro kulturu pražského magistrátu Ondřejem Pechu, kteří se účastnili dvoudenní dílny Future City Game v rámci projektu Future City Jobs. Projekt propojuje koncept kreativních měst, kulturních kreativních průmyslů s problematikou zaměstnávání zejména mladých lidí. Dokáže česká metropole využít umělce a inovátory ve svůj prospěch? ptá se redaktorka Lucie Vopálenská.

Záznam pořadu naleznete na

http://www.rozhlas.cz/cro6/tipy/_zprava/praha-kreativni-projekt-vyuziti-tvurcich-profesi-pro-budoucnost-mest--990253

 

O projektu Future City Jobs

Projekt Future City Jobs vychází z konceptu tzv. kreativních měst a zároveň reaguje na aktuální situaci v Evropě, která se v současné době potýká s velkou mírou nezaměstnanosti mladých lidí. Projekt trvá 12 měsíců a spolupracuje na něm šest partnerských organizací z šesti zemí Evropy. Vedle Prahy také San Sebastian (Španělsko), Tallin (Estonsko), Glasgow (Velká Británie), Sjodertalje (Švédsko) a Wroclaw (Polsko).

Koncept kreativních měst Kreativní město (The Creative City) hledá odpovědi na otázku, jak může být mobilizována tvořivost tak, aby pomohla k řešení nesčetných problémů moderního města. Autoři publikace The Creative City Charles Landry a Franco Bianchini v roce 1995 uvádějí: aby bylo město schopné reagovat na změnu své pozice v globalizovaném světě budeme potřebovat zjistit, jakým způsobem je utvářeno prostředí města, jeho atmosféra, základní pocit, který v nás město vyvolává stejně jako měkká infrastruktura (tedy vztahy mezi lidmi, jejich vzájemné interakce, obsah, který lidé dávají každému městu svou činností, prací atd.). To vyžaduje nové dovednosti, jiné, než jsou schopnosti plánovačů. Za ústřední dovednost nutnou pro změnu života ve městech v nadcházejícím věku považují Landry a Bianchini kreativitu v nejširším smyslu, tedy nikoli pouze uměleckou, ale také kreativitu podnikatelů, vědců, pedagogů, řemeslníků a dalších. To vše i proto, že počet obyvatel měst se neustále zvyšuje. Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) bude v roce 2020 žít 80 % Evropanů ve městech. Evropská města dnes hledají cesty, jak zabezpečit trvalý ekonomický a společenský rozvoj, získat nové obyvatele a zároveň vytvářet takové podmínky, které ve městech udrží tvořivé talentované jedince.

Jednou z aktivit projektu je i dvoudenní dílna Future City Game, která proběhla ve dnech 2 a 3. prosince 2011 v Praze na téma Budoucnost tvůrčího podnikání v Praze. Mezi její východiska patří i skutečnost, že nezaměstnaností nejvíce ohroženou skupinou jsou mladí lidé (15–24 let). Zejména čerství absolventi škol nyní hledají práci výrazně obtížněji a déle, protože jim chybí požadovaná praxe. Téměř 18 % mladých lidí se po skončení školy v ČR stává nezaměstnanými. Z pohledu Evropy je pak bez práce 20,3% mladých lidí (celková míra nezaměstnanosti je 9,6 %) a například ve Španělsku je to až 42% (celková míra nezaměstnanosti je 20,5 %). Názor mladých lidí, který bylo dříve možné shrnout do myšlenky „proč trávit čas náročným studiem, když mohu vydělávat vlastní peníze“, se začíná v důsledku krize proměňovat na „raději studovat, než být nezaměstnaný“. Snížená nabídka pracovních míst pro mladé může být motivující k získání vyšší úrovně vzdělání.

Stránky Future City Jobs

Stránky ProCulture věnované Future City Game v České republice

(20.12.2011) ZDROJ: ProCulture.cz
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.