Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Game
Future City Jobs
Koncepce umění
Creative Cities
Konference EU
Domů Kreativní města
TechSoup

Future City Game: Kreativní město Ostrava – můj příběh

Ve dnech 12. – 13. června 2009 se v Ostravě uskuteční hra Future City Game na téma Kreativní město Ostrava – můj příběh. Ostrava hodlá kandidovat na titul Evropské hlavní město kultury 2015 a v současné době připravuje Koncepci rozvoje kultury statutárního města Ostravy 2009 - 2020. Projekt by měl přispět k hledání odpovědí na otázku, jak v Ostravě zlepšit život a zapojit jí do projektu Kreativní města, jehož je Future City Game součástí. Projekt Kreativní města v ČR iniciovali British Council ve spolupráci s ProCulture/Otevřenou společností o.p.s. 
Projekt Kreativní města (Creative Cities) bude do roku 2011 probíhat ve 14 evropských zemích. V České republice byl projekt  zahájen v Plzni v polovině roku 2008 první Hrou budoucí město (Future City Game). Ostrava bude po Českých Budějovicích třetím místem, kde se ve dnech 12. a 13. června 2009 tato hra uskuteční. Akci společně organizují British Council, město Ostrava, ProCulture/Otevřená společnost o.p.s., Knihovna města Ostravy,p.o., Galerie Fiducia, Stavovská unie studentů Ostravské univerzity, přípravný tým projektu Ostrava 2015 a další ostravské organizace.

Kreativní město (The Creative City) hledá odpovědi na otázku, jak může být mobilizována tvořivost tak, aby napomohla k řešení nesčetných problémů moderního města. Autoři publikace  The Creative City Charles Landry a Franco Bianchini v roce 1995 uvádějí:  aby bylo město schopné reagovat na změnu své pozice v globalizovaném světě budeme potřebovat zjistit, jakým způsobem je utvářeno prostředí města, jeho atmosféra, základní pocit, který v nás město vyvolává stejně jako měkká infrastruktura (tedy vztahy mezi lidmi, jejich vzájemné interakce, obsah, který lidé dávají každému městu svou činností, prací...etc.). To vyžaduje nové dovednosti, jiné, než jsou schopnosti plánovačů.
Za ústřední dovednost nutnou pro změnu života ve městech v nadcházejícím věku považují Landry a Bianchini kreativitu v nejširším smyslu, tedy nikoli pouze uměleckou, ale také kreativitu podnikatelů, vědců, pedagogů, řemeslníků a dalších. To vše i proto, že počet obyvatel měst se neustále zvyšuje. Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) bude v roce 2020 žít 80 % Evropanů ve městech. Evropská města dnes hledají cesty, jak zabezpečit trvalý ekonomický a společenský rozvoj, získat nové obyvatele a zároveň vytvářet takové podmínky, které ve městech udrží tvořivé talentované jedince.

Stejným směrem jde také Hra Budoucí město, která byla testována na nejrůznějších místech světa mezi jinými například v britském Manchesteru, norském Oslu či kolumbijské Bogotě (viz http://creativecities.britishcouncil.org.) V Ostravě bude cílem hry odpovědět na otázku, jak může vypadat život obyvatel v tomto původně průmyslovém městě v roce 2015 a čím může město do budoucna zaujmout tvořivé a talentované jedince tak, aby ve městě zůstávali.  

Hra Budoucí Město je nástrojem, který umožní lidem nalézt tvůrčí naplnění vizí a řešení dlouhodobých problémů, kterým čelí moderní evropská města. Cíl hry je jednoduchý, přijít s nejlepším nápadem, jak zlepšit život v Ostravě. Hráči soutěží v týmech a mají za úkol navrhnout, ověřit a představit své nekonvenční, avšak realizovatelné nápady představitelům města, odborníkům a ostatním hráčům. Na závěr hry všichni zúčastnění vybírají nejlepší ideu a společně přemýšlí o tom, jak jednotlivé nápady využít poté, co hra skončí.

Pořadatelé hry hledají v současné době tvůrčí obyvatele města Ostravy ve věkovém rozmezí zhruba  od 20 do 40 let , kteří by se chtěli do hry zapojit. Zájemci o hru se mohou obracet do 29. května 2009 na Knihovnu města Ostravy.
Kontakt:
Mgr. Miroslava Sabelová
tel: 599 522 611, 605 715 439
e-mail: sabelova@kmo.cz

Další informace:
Lenka Zemanová
e-mail:
lenka.zemanova@proculture.cz
(25.05.2009) ZDROJ: ProCulture
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.