Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Future City Game
Symposium Ostrava
Konference EU
Koncepce umění
Creative Cities
Domů Kreativní města
TechSoup

Future City Game poprvé v Praze na téma kulturně společenský prostor Jižního města

Obrázek k článku Future City Game poprvé v Praze na téma kulturně společenský prostor Jižního města
Městská část Praha 11 se jako první pražská čtvrť začlení díky spolupráci s KC Zahrada, ProCulture/Otevřenou společnost o.p.s. a British Councilem do mezinárodního projektu Creative Cities. a to prostřednictvím dvoudenní dílny Future City Game, která  proběhne v nejlidnatější pražské čtvrti ve dnech 12. a 13. března 2010  na téma “Kulturně-společenský prostor Jižního města.”  Té se zúčastní lidé s blízkým vztahem k Městské části Praha 11, pocházející z různých prostředí a zastupující odlišné obory a názorové proudy. Cílem hry je vygenerovat nejlepší záměr, jak zlepšit kvalitu života na Jižním Městě v horizontu roku 2020. Zájemci z řad obyvatel Jižního města se mohou hlásit do 28. února 2010.

Téma hry: „Kulturně-společenský prostor Jižního Města“
Co byste na Jižním Městě do budoucna zlepšili v oblasti kulturně-společenského života? Jak si představujete ideální kulturně-společenský prostor budoucnosti? Co Městské části Praha 11 v tomto směru chybí nebo naopak přebývá, co byste zde změnili? Vyhovuje Vám nabídka stávajících kulturních organizací? Jakými aktivitami byste případně oživili veřejný prostor? Jak vnímáte své bezprostřední okolí, svou ulici, okolí domu či místo, kudy chodíte do práce? Napadá Vás, jak byste tento prostor změnili či kultivovali? Jak by měl vypadat v roce 2020? Jako podklad pro Vaše nápady přikládáme Koncepci kultury MČ Praha 11 pro léta 2006 – 2010. V ní najdete i přehled všech kulturních subjektů, které na území městské části působí.

Účastníci
Účastníci dílny oslovení v kampani budou vybírání na základě závazného přihlášení a dále na základě dotazníku, prostřednictvím něhož jim budou položeny otázky týkající se osobní motivace k účasti na projektu a konkrétní představy o lokálních problémech MČ Praha 11. Na základě těchto podkladů bude vybráno 20 – 25 účastníků dílny, kteří budou rozděleni do 4 až 5 pracovních skupin.

Termín
Hra Future City Game se uskuteční v termínu 12. – 13. března 2010 (pátek a sobota) v kulturním centru zahradaKC, Malenická 1784, Praha 4.

Předběžný podrobný program obou dnů najdete v příloze.

V pondělí 8.března se uskuteční asi hodinová přípravná schůzka, na které se účastníci vzájemně seznámí a budou informováni o průběhu celé hry (předpokládaný začátek je v 17:00). Účast na dílně je zdarma.

Pro účastníky dílny bude zajištěno v jejím průběhu občerstvení a potřebné pomůcky (počítače, fotoaparáty, strategické dokumenty města, flip charty apod.). Protože dílna zasahuje do pracovního dne, v případě Vašeho zájmu či potřeby je možné obdržet oficiální certifikát vystavený British Councilem jako potvrzení o absolvování školení v oblasti strategického plánování.

Přihlašování
V případě, že budete mít zájem se dílny zúčastnit, obdržíte od společnosti Proculture oficiální pozvánku s krátkým dotazníkem. Závaznou přihlášku spolu s dotazníkem nám, prosím, zašlete nejpozději do 28. února 2010 na e-mail: marketa.jankova@kczahrada.cz (tel.777 227 530). V případě dotazů ke hře se neváhejte obrátit na koordinátora dílny, Lenku Zemanovou (e-mail: hra@proculture.cz, tel. 603 457 285).
Související odkazy:

Pozvánka

 Pozvánka

(09.02.2010) ZDROJ: KC Zahrada
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.