Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Game
Konference EU
Future City Jobs
Domů Kreativní města
TechSoup

Hlasování o nápadech Future City Game v Hradci Králové

Obrázek k článku Hlasování o nápadech Future City Game v Hradci Králové

V Hradci Králové se v druhé polovině června 2009 uskutečnila první Future City Game s tématem Kulturní Hradec Králové 2015: Zahrad(b)ou budoucnosti!. Primárním impulzem pro uspořádání Future City Game bylo položení otázky, jestli je Hradec Králové opravdu chápán jako kulturní město a případně jakým způsobem by se toto povědomí mohlo ještě dále rozvinout. Cílem hry bylo zapojení občanů města Hradec Králové do identifikace problémů města zejména v oblasti kultury a kreativních měst. Během dvou dnů musel každý ze čtyř soutěžících týmů, vymyslet, obhájit, prověřit a představit ten nápad, který by bylo možné na poli kultury do roku 2015 ve městě realizovat. Výstupem hry byly čtyři konkrétní nápady s názvem Zahrada budoucnosti /Oživení Šimkových sadů v Hradci Králové; Prostor tvůrčí svobody – aneb podpora propagace kulturní činnosti v Hradci Králové; Tábořiště aneb stanujte a tvořte v Hradci; Jazz goes to town /zpátky do města. Prezentace jednotlivých nápadů bude probíhat do konce srpna v prostorách magistrátu města Hradec Králové. O jejich potřebě  v rámci města mohou zájemci rozhodnout prostřednictvím elektronického hlasování a to až do 31. srpna 2009.

1)  Žlutý tým ve složení ( Gregor, Husák, Landsmannová, Podhajská, Vaněk)
Název nápadu/projektu: Zahrada budoucnosti /Oživení Šimkových sadů v Hradci Králové
Projekt reaguje na stávající stav městských parků. Je zaměřen na jejich oživení avšak nikoli ve smyslu  revitalizace. Projekt nabízí  oživení prostřednictvím objektů, které by rozšířily  možnosti využití parku jako místa pro aktivní odpočinek, hru, poznávání a práci občanů i návštěvníků města.  Šimkovy sady jsou pilotním prostorem, na němž tým demonstroval nápady žádoucích úprav. Byly by jimi například kavárna/cukrárna umístěná v prostoru parku; amfiteátr; lavičky a stoly vybízejících ke společným hrám, posezení a komunikaci; grily; dětská hřiště; plastiky; půjčovna kol a také tzv. literární procházka. Ta by umožňovala nejen poznat slavné literární osobnosti města, ale nabídla lidem díky tzv. book boxů možnost půjčit si přímo v parku knihu ke čtení.  Po vzoru skandinávských zemí by čtenář mohl vypůjčenou knihu následně nechat na dalších místech města např. v restauracích, městské hromadné dopravě etc. Originálním nápadem projektu je prvek wifi stojanů napájených solární energií, které by přímo v parku umožňovaly připojení k internetu a rozšiřovaly  tak možnosti využití  parku jako pracovního i zábavního prostor. Projekt počítá s přímým zapojením  hradecké veřejnosti do návrhů jednotlivých prvků, které by se v parcích objevily stejně jako se zapojením škol. Součástí projektu by měly být i webové stránky, hrající roli komunikační platformy Zahrady budoucnosti.


2) Zelený tým (Trousil, Buchtová, Novotný, Talášek)
Název nápadu/projektu: Prostor tvůrčí svobody – aneb podpora propagace kulturní činnosti v Hradci Králové. Projekt reaguje na limity současného stavu, který se projevuje nedostatkem volného (nezpoplatněného) propagačního prostoru pro činnost neziskových organizací, kreativních jednotlivců a zároveň  roztříštěností informací o kultuře města Hradec Králové. Cílem projektu je vytvořit prostor pro vyšší míru propagace, nabourat stávající bariéry a využít potenciál vybrané lokality specifikované jako „zóna studentů“  středních a vysokých škol Hradce Králové. Prostor je vymezen ulicemi Hradeckou, Heyrovského, 17. listopadu a Brněnskou. Zóna studentů je místem „Prostoru tvůrčí svobody“, který bude naplňován např. výlepovými panely a lavičkami volně otevřenými veřejnosti, instalacemi výlepových panelů pro místní instituce (školy etc.), legálních ploch pro grafitti etc. Prostor tvůrčí svobody má také předpoklady stát se místem otevřenosti k různým druhům inovací.  Ohnisko tvůrčího prostoru je umístěno před Střední uměleckoprůmyslovou školu hudebních nástrojů a nábytku. Podmínkou pro realizaci projektu je zrušení monopolu firmy Rengl a vytvoření konkurenčního prostředí při správě výlepových ploch ve městě Hradec Králové. Druhou aktivitu projektu „Prostor tvůrčí svobody“ je webový portál kultury v Hradci Králové, který  reaguje  na  současnou roztříštěnost informací o kultuře s cílem zlepšit přístupnost informací o kulturním dění v kraji občanům a zároveň zvýšit úroveň koordinace aktivit jednotlivých kulturních spolků,  organizátorů kulturních akcí apod.

Prezentace zeleného týmu

3) Červený tým ve složení (Andělová, Špička, Vejsadová, Vízek)
Název nápadu/projektu: Tábořiště aneb stanujte a tvořte v Hradci
Projekt chce prostřednictvím série  workshopů konaných pod názvem „TÁBOŘIŠTĚ aneb stanujte a tvořte v Hradci“ (dále jen Tábořiště)  podpořit veřejnost ve vlastních tvůrčích aktivitách; vytvořit komunitu tvůrčích lidí a prozkoumat zájem o vytvoření multikulturního komunitního centra v Hradci Králové.  Workshopy se budou odehrávat v lokalitě  Žižkových sadů v květnu, červnu a červenci roku 2010.  Posláním jednotlivých workshopů je podpořit tvořivost obyvatel Hradce Králové; zaujmout je pro tvůrčí činnost představením a zapojením do hudební a dramatické produkce; výtvarné prezentace a společného tvoření. Náplní jednotlivých  workshopů pořádaných na Tábořišti 1 a Tábořišti 2 by bylo např.  „stanování pro obyvatele HK; stan(y) pro tvorbu; táborák; kapela (amatérské jamování); desky pro sprejery ; galerie; tetování / bodypainting; tvorba soch z polystyrenu; zajištění prezentace děl po skončení akce a získání zpětné vazby od obyvatel města Hradec Králové k tématu vytvoření multikulturního komunitního centra.  Projekt předpokládá parkování a městskou dopravu pro účastníky workshopů zdarma. Město Hradec Králové by se mělo přímo podílet na aktivitách projektu a to např. formou poskytnutí prostoru pro produkci, zajištění stanu(ů) pro jednotlivé worskhopy; zajištění malého jeviště či finanční a personální podporou celé akce.
Prezentace červeného týmu

4) Modrý tým ve složení (Doskočil, Formánek, Košťál, Krejčová, Mikulecká)
Název nápadu/projektu: Jazz goes to town /zpátky do města
Cílem projektu je navrátit festivalu Jazz goes to town jeho původní „decentralizovanou podobu“, kdy festival  probíhal formou jazzových setkání v rozmanitých kulturních a restauračních zařízeních města Hradec Králové. V současné době se festival, byť prezentuje velmi kvalitní dramaturgii, potýká s úbytkem návštěvnosti. Cíl bude naplněn prostřednictvím realizace festivalu v centru města s „hlavním stanem“ na Malém náměstí. Součástí realizace je reklamní kampaň směřovaná k získání nového i původního publika festivalu.  V rámci ověřování svého nápadu  oslovili autoři projektového záměru „Jazz goes to town /zpátky do města“ majitele restaurací v centru města a zjistili, že většina z nich by pořádání festivalu podpořila.  V těchto restauracích by festival získal dohromady kapacitu 1120 diváckých míst, která by mohl využívat.

O jednotlivých nápadech hlasujte zde

 

Hra proběhla ve dnech 19 a 20. června 2009 v konferenčním sálu Studijní a vědecké knihovny. Na realizaci spolupracovalo Město Hradec Králové s organizací ProCulture/Otevřená společnost, o. p. s., British Councilem, Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové, Společnosti BK Tour, Občanským sdružením Prostor Pro, ESN Buddy Systemem, občanským sdružením Poco a Poco Animato a finančně ho podpořila Nadace Via a Trustu for Civil Society.

(28.07.2009) ZDROJ: Město Hradec Králové
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.