Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Game
Koncepce umění
Konference EU
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Domů Kreativní města
TechSoup

Konference měkké faktory v rozvoji regionů s důrazem na kulturu, kreativitu a inovace

Centrum městského a regionálního managementu při Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity pořádá  ve spolupráci s Ostrava 2015 mezinárodní konferenci Měkké faktory v regionálním rozvoji regionů s důrazem na kulturu, kreativitu a inovace. Konference je součástí projektu Měkké lokalizační faktory a proběhne ve dnech 24. a 25. června 2010 v prostorách Staré Arény Ostrava. Konference se zaměří  například na téma kulturních klastrů a kreativní třídy; kreativního průmyslu v organizační a prostorové perspektivě; významu a roli veřejných prostor a veřejné zeleně v urbánním prostředí či organizačním aspektům inovací. Přihlášku či příspěvek na koneferenci je možno podávat do 11. června 2010. Příspěvky vybrané pro konferenci budou postoupeny k recenznímu řízení v časopise GeoScape.

Konference se uskuteční v prostorách Staré Arény - klubu pro kulturu a informace 2015 (na ulici 28.října 23, Masarykovo náměstí). Jednacím jazykem je angličtina a čeština (tlumočení předběžně zajištěno).

Příspěvky vybrané pro konferenci budou postoupeny k recenznímu řízení v časopise GeoScape (http://geo.ujep.cz/) kategorie A2 (seznam RVV). V případě kladného výsledku recenzního řízení (v gesci redakční rady časopisu GeoScape) budou příspěvky publikovány v čísle 2/2010.

Program
čtvrtek
9.00 - 12.00 Zkušenosti bývalých a budoucích Evropských hlavních měst kultury

Zora Jaurová (Košice 2013): Košice a jejich dosavadní zkušenosti z EHMK 2013 s důrazem na proměnu urbánních struktur a podporu kreativních odvětví
Brigitte Zierhut-Bösch (Linz 2009): Evaluace projektu Linz 2009 - faktory úspěšnosti
Susanne Skipiol (Essen 2010): Essen pro Porúří. Evropské město kultury v regionalní perspektivě
Dita Eibenová (Ostrava - kandidát 2015): Postindustriální město jako prostor pro šťastný život

12.00 - 13.30 oběd

13.30 - 16.30 Role kultury a kreativity v rozvoji měst a regionů
Ralf Ebert (Stadtart, Dortmund): Typologie kreativních prostor ve městech
Dirk Heinze (Kulturmanagement Network, Weimar): Evropské hlavní město kultury Weimar 1999 a základní principy kulturního managementu
Peter Trowles (The Glasgow School of Art): Možnosti kreativního průmyslu v postindutriálním městě/regionu
David Rylander (CISEG, Jönköping International Business School): Podpora kreativního průmyslu ve Švédsku

18.00 společenský raut

Pátek

Budou předneseny příspěvky přihlášených účastníků konference
9.00 - 12.00 Kultura, kreativita a inovace ve starých průmyslových regionech
12.00- 13.30 oběd
13.30 - 16.30 Měkké faktory v regionálním rozvoji regionů

Registrace na konferenci a abstrakty příspěvky

Vyplněnou přihlášku (v případě aktivního vystoupení i s abstraktem) zašlete na email tomas.boruta@osu.cz do 11. 6. 2010. Abstrakty je možné zasílat také v českém jazyce.
Přihláška je přiložena k pozvánce a lze ji stáhnout na www.mestskymarketing.cz. O zařazení Vašeho příspěvku na program konference rozhodne organizační tým do 13.6. 2010. Příspěvek
o rozsahu 8 normostran včetně literatury (v jazyce anglickém nebo německém) je nutné odevzdat organizačnímu týmu konference nejpozději do 30. 6. 2010 z důvodu následného recenzního řízení.

Tematické oblasti konference
· Kulturní klastry a kreativní třída
· Aktéři, procesy, instituce v kulturní regeneraci urbánních prostor
· Urbánní a regionální governance
· Kreativní prùmysl v organizační a prostorové perspektivě
· Význam a role veřejných prostor a veřejné zeleně v urbánním prostøedí
· Organizační aspekty inovací (inovace, instituce, sítí , evoluce)
· Městský marketing, city management, events marketing


Vložné na konferenci: 2000,- Kč
V ceně je zahrnuto občerstvení během konference (Coffee breaks, 2x oběd, společenský raut), pronájem sálu, informační materiály, případné tlumočnické služby.

Důležité termíny
Registrace: do 11. 6. 2010 (přihlášku pošlete na tomas.boruta@osu.cz)
Zaslání abstraktù: do 11. 6. 2010
Rozhodnutí o přijetí abstraktů: do 13. 6. 2010
Platba vložného: do 16. 6. 2010
Konference: 24. - 25. 6. 2010
Poskytnutí příspěvku (v jazyce anglickém nebo německém) pro potřeby recenzního řízení v časopise GeoScape: do 30. 6. 2010

Měkké faktory v regionálním rozvoji regionů s důrazem na kulturu, kreativitu a inovace
Mgr. Ondřej Slach
Ostravská univerzita - ondrej.slach@osu.cz
Mgr. Tomáš Boruta
Ostravská univerzita - tomas.boruta@osu.cz
RNDr. Jaroslav Koutský
Univerzita Jana Evangelisty Purkynì Ústí nad Labem - koutsky@fse.ujep.cz
Mgr. Blanka Marková
Kancelář projektu Ostrava 2015 - blanka.markova@ostrava2015.cz

(31.05.2010)
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.