Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Game
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Konference EU
Creative Cities
Domů Kreativní města
TechSoup

Kreativní komunitní plánování

Centrum pro komunitní práci pořádalo ve spolupráci s mezinárodní organizací British Council, městem Plzeň a neziskovými organizacemi CLES - Centre for Local Economic Strategies (UK) a Dodo ry (Finsko) v Plzni ve dnech 5. - 7. 11. 2009 mezinárodní konferenci Kreativní komunitní plánování.
Konference byla zaměřena na sdílení zkušeností se zapojováním veřejnosti do plánování rozvoje měst a využíváním metody Future City Game (Hra Město Budoucnosti). Byla určena pro zástupce místních samospráv, občanského a neziskového sektoru.

Díky účasti na konferenci bylo možno získát přehled o nové kreativní metodě zapojování veřejnosti a účastníci měli příležitost seznámit se se zahraničními zkušenostmi v oblasti plánování rozvoje měst. Získali tak cennou inspiraci pro činnost města či občanského sdružení.

Metoda Future City Game je nový a kreativní způsob zapojení veřejnosti do městského plánování. Vtahuje účastníky zábavnou formou do řešení problémů moderních evropských měst. Učí je komunikovat, konfrontovat své názory, nalézat shodu i prezentovat veřejně vlastní myšlenky a zároveň výrazně přispívá k rozvoji spolupráce občanů a místních samospráv. Metoda Future City Game byla vyvinuta pod patronací mezinárodní organizace British Council. Centrum pro komunitní práci západní Čechy se stalo držitelem licence této metody a zorganizovalo v červnu 2008 nejen v České republice, ale i v Evropě první Future City Game. Do dnešního dne byla tato metoda využita ve více než 10 zemích Evropské unie.

Obsah konference:

    *  Představení výsledků a zkušeností z realizace Future City Game v zemích Evropské unie.


Workshopy zaměřené na:


    * o mapování problémů moderních evropských měst v místním i evropském měřítku a hledání jejich řešení,
    * sdílení zkušeností v oblasti zapojování občanů do plánování rozvoje měst,
    * sdílení zkušeností s využitím metody Future City Game,
    * způsoby dalšího využití nápadů, které vznikají v rámci Future City Game.ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.