Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Creative Cities
Konference EU
Future City Game
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Domů Kreativní města
TechSoup

Future City Game: Zahrada Budoucnosti – Před použitím bořte!

Zahrada Budoucnosti je název jednodenního projektu, kterým chce město Hradec Králové vyzvat občany a návštěvníky města k aktivnímu zapojení do oživování veřejného prostoru města. Ve čtvrtek 10. září 2009 vznikla v areálu Šimkových sadů zázemí pro řadů různých aktivit, které je možné v parcích provozovat například výtvarné a audiovizuální hry, výměna knih, filmové promítání či grilování. Cílem celé akce je uskutečnit happening, který vychází z aktivního přístupu občanů ke spoluutváření prostřední města, kde žijí. Výzva zúčastnit se této akce a seznámit veřejnost se svojí tvorbou směřuje také ke královéhradeckým hudebníkům, divadelníkům či performerům, pro které zde bude přichystané ozvučené pódium. Projekt bude součástí dalších aktivit směřujících ke kandidatuře města Hradec Králové v soutěži Evropské hlavní město kultury pro rok 2015.
Nápad na uspořádání happeningu v Šimkových sadech se zrodil při červnových Future City Game, kreativních dílnách, které se zamýšlejí nad zlepšováním životních podmínek ve městech. „Projekt Zahrada Budoucnosti vychází z myšlenky, že kreativita je tam, kde je pro ni vhodný prostor, nikoli tam, kde je uměle organizována. Právě takovým „vhodným prostorem“ by měla být Zahrada budoucnosti. Otevřený prostor pro seberealizaci i sebereflexi. Pokud park přestane být jen průchozím místem s několika lavičkami, stane se zahradou budoucnosti.“, říká Jan Gregor hlavní tvůrce myšlenky projektu.

Dne 10. září 2009 od 14 hodin se tak Šimkovy sady staly otevřeným veřejným prostranstvím, které bude určené občanům a aktivitám, které by sami chtěli v parku provozovat. Město pouze poskytne zázemí a návod, jak je možné areál využívat. Předpokládáme, že si občané sami přinesou např. deky, společenské hry a sportovního náčiní. Budou se moci zúčastnit výtvarných a audiovizuálních her a zapojit se do nového projektu výměny knih pod názvem „Najdi – přečti - předej“.

Výzva zúčastnit se té to akce a seznámit veřejnost se svojí tvorbou směřovala také ke královéhradeckým hudebníkům, divadelníkům či performerům, pro které zde bylo přichystané ozvučené pódium. Jeden z bodů programu představovalo i občerstvení, které si návštěvníci také zajistí sami, a to uspořádáním pikniku nebo s využitím instalovaných veřejných grilů. Celý projekt vyvrcholil večerním promítáním českého animovaného filmu Zahrada v přírodním kině, které zde pro tento večer vzniklo.

Uspořádání happeningu má i přímou souvislost s plánovou rekonstrukcí tohoto největšího královéhradeckého parku, která je zahrnuta do projektu Vize města 2006 – 2009. Jedná se o prostor s celoměstským významem. Ten má být k dispozici všem občanům a návštěvníkům města. Cílem projektu bylo poukázat na možnosti trávení volného času v městském prostředí a naučit se nebát se tyto prostory každodenně využívat k umění, sportu, relaxaci či diskuzím s přáteli.

Průběžné informace k projektu můžete sledovat na www.hk2015.eu nebo na www.facebook.com/hk2015, kde se můžete potvrzovat svoji účast a diskutovat o projektu.


(07.09.2009) ZDROJ: Město Hradec Králové
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.