Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Future City Game
Domů ProCulture Watch
TechSoup

Galerie současného umění v Českých Budějovicích volá SOS

Michal Škoda, kurátor jedné z nejzajímavějších galerií současného umění v republice, dostal za úkol vyčíslit škody, které by plynuly z ukončení provozu galerie v řádu asi dvou týdnů. Protože kvalitní výstavy bývají nasmlouvány roky dopředu, není divu, že výstavní plán má zajištěn na 2 roky, do konce roku 2011. Jde o Galerii současného umění v Českých Budějovicích (ČB), která je provozovaná akciovkou Městské kulturní domy ČB. Ta z rozhodnutí valné hromady, která se konala před třemi měsíci ukončí svoji činnost k 31. lednu 2010. Případ vzbudil velkou pozornost nejen odborné veřejnosti, která případné zrušení galerie chápe jako špatný krok. Ne všechny hodnoty, které kulturní organizace vytvářejí lze převést na peníze zúčtovatelné v kalendářním roce. Jaká to je zpráva pro voliče či investory?  Přinášíme rovněž výběr z otevřených dopisů adresovaných městu.

V Českých Budějovicích právě vystavuje  britský umělec Liam Gillick, finalista Turner Prize, jedné z nejprestižnějších cen světa! Výstava probíhá paralelně k umělcově retrospektivě v Museu současného umění v Chicagu a k instalacím ve vídeňském Muzeu užitého umění. Namísto toho, aby město zaplatilo inzerci na své úžasné výstavy ve vídeňských novinách a mezinárodních odborných časopisech a posílilo tak cestovní ruch, uvažuje o jejich zrušení.

Pokud jde o galerii, účetní ztráty by byly zcela směšné oproti těm nefinančním. Zahraniční umělci, které kurátor Michal Škoda do města zve, přijímají zcela nestandartní pozvání. Obvykle jejich výstavy zajišťují soukromé galerie, které dbají na patřičnou úroveň i finanční rámec celé spolupráce. Pokud se českobudějovickému kurátorovi daří ve městě ukázat práce umělců jako jsou Lawrence Weiner (květen) Takashi Suzuki (březen), Alan Johnston (duben) Gerwald Rockenschaub (červen) je to především o hluboké důvěře. To je hodnota, za kterou se penězi platit nedá. Právě důvěra je jedním z klíčových předpokladů pro kvalitní život i dobrý byznys.

Získat díla takových umělců, které Dům umění v Českých Budějovicích plánuje vystavovat, není snadné. Obvykle se musí pojišťovat na horentní částky a nákladně transportovat v klimatizovaných vozech. To si ani mnohé západní městské instituce dovolit nemohou. Daří-li se to, přináší to městu obrovskou prestiž a vernisáže se stávají dostaveníčkem mezinárodního publika, byznysmenů a skutečné společenské elity. Ale ten kdo celý život nosí strakaté polyesterové svetry koupené na stánku, na pohled nemusí hned pochopit kvalitu šedivého kašmíru. 

Za to, že firma provozující městskou kulturu v době světové finanční krize byla v zisku je třeba gratulovat.  O tom, že je krize i v ČB, svědčí rozpočet města. Zatímco podle dotačního kalendáře Magistrátu města České Budějovice bylo v roce 2009 na podporu kultury 6, 675 milionů, letos to mají být pouhé 4 miliony. Zkrátka přijde i sport, z loňských 10, 209 milionů spadne podpora na 6, 6 milionu Kč.

V umění nejde ale jen o finanční (ne?)možnosti města ale také o vynalézavost. A tu jistě kurátor Michal Škoda má. Nicméně ve světle finančních možností a při pochybách o kvalitě a smyslu současného umění pak vyznívají i někdejší úvahy o stavbě koncertního sálu, který pro České Budějovice navrhl architekt Jan Kaplický naprosto falešně. Město projekt přivítalo s tím, že by pro stavbu, které se začalo říkat Rejnok, poskytlo pozemek a získalo tím dobrou publicitu. Nyní má galerii i kurátora, který zajišťuje vysoce nadstandartní program a město váhá, zda a jak to má pokračovat.

Město České Budějovice, kterým akciovka a tedy i galerie patří, to ve svých novinách odůvodnilo tak, že firma sice byla v posledních dvou letech v zisku ale ten nestačil na účinnou údržbu svěřených budov. Logika vysvětlení má achilovu patu: ne všechny hodnoty, které kulturní organizace vytvářejí lze převést na peníze zúčtovatelné v kalendářním roce. Jaká to je zpráva pro voliče i investory o tom, jak se zastupitelé starají o kvalitu života ve městě si každý musí odpovědět sám.

Dále pro informaci (možno se dočíst běžným googlováním):

Lawrence Weiner je jedna z klíčových postav konceptuálního umění, žije v New Yorku. Je zastupován světoznámou Yvon Lambert Gallery (Paris, New York), která vystavuje snad všechny klíčové konceptualisty jako je Carl Andre, Sol LeWitt, Robert Barry, Richard Long, Robert Ryman, Brice Marden, Tony Smith, Richard Tuttle, Cy Twombly a podle Wikipedie právě i Lawrence Weiner. Vedle toho pracuje s dalšími významnými umělci jako je Daniel Buren, Gordon Matta-Clark, Giulio Paolini, Niele Toroni.

Takashi Suzuki je mladý japonský fotograf, kterého zastupuje The Third Gallery Aya v Osace. Ta prezentuje špičkové japonské fotografy, mezi které patří i Miyako Ishiuchi, ta reprezentovala Japonsko na benátském bienále v roce 2005. Její retrospektivu představila pražská Galerie Langhans, především díky tomu, že šlo o výstavu, kterou v Evropě hostily další evropské instituce a výstava z Prahy výstava cestovala do Amsterdamu a dále do Londýna.

Gerwald Rockenschaub je prominentní rakouský umělec, který žije v Berlíně. V 80. letech patřil k Neo Geo, tzv. nové geometrii, o které se v odborném tisku i v New York Times psalo jako o novém uměleckém směru té doby.  Dnes je to umělec těžko zařaditelný ale v souvislosti s loňskou výstavou v Curichu se o něm psalo, že “společným jmenovatelem jeho práce je zjednodušování, soustředí se na nejesenciálnější elementy věcí a myšlenek” (Eva Presenhuber Gallery).

Marta Smolíková, ředitelka Otevřená společnost o.p.s. ProCulture

Noviny Českobudějovické radnice, strana 2 vpravo dole k záměrům města "Městské kulturní domy končí":
http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/noviny-ceskobudejovicke-radnice/Documents/RN_2009_11.pdf

Otevřené dopisy adresované městu České Budějovice, které byly zaslány na vědomí ProCulture: 

Iniciativa podpory Galerie Současného umění v Českých Budějovicích
ředitel Galerie Rudolfinum Petr Nedoma
Iniciativa Tranzit
Ing.Arch Josef Pleskot
Galerista a volič Jaroslav Krbůšek
Šéfredaktor časopisu Fotograf Prof. Ing. Pavel Baňka
historička umění a kurátorka Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D.
ředitel Moravské galerie v Brně Marek Pokorný
emeritní rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Prof. Jiří Pelcl, Ak.Arch.
doc. Roman Franta (Akademie výtvarného umění)
umělec Jan Šerých
Eva Eisler
, vedoucí ateliéru K.O.S. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
předsedkyně Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků Vlasta Čiháková Noshiro
akademický malíř Jan Merta
Uměleckohistorická společnost v českých zemích
Kurátor a autor Zdenek Felix

Další informace:

Změň politiku, kde je možno se připojit k petici:
http://www.zmenpolitiku.cz/petice/55/podpora-domu-umeni-ceske-budejovice/

Pro další aktuality Facebook

(19.01.2010)
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.