Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Creative Cities
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Konference EU
Koncepce umění
TechSoup

Daňové asignace

Pokud zákonodárné orgány České republiky schválí možnost poukázání 1 % daně  fyzických osob na veřejně prospěšné účely, budou se občané moci sami rozhodnout, komu 1 % poukáží. Nestátní neziskové organizace tak mohou získat na své veřejně prospěšné aktivity kolem 300 milionů korun ročně. Jde o předběžný výpočet a skutečná výška prostředků závisí na vůli občanů a aktivity samotných organizací.

Další informace naleznete jak na stránkách www.donorsforum.cz v rubrice 1%, tak na stránkách www.rozhodni.cz, kde je rovněž umístěno PROHLÁŠENÍ, ke kterému se můžete připojit.
(12.11.2003)
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.