Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Game
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Konference EU
TechSoup

Diskuzní blok na téma malé neziskové galerie v ČR

Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem, galerie Makráč v Praze ve spolupráci s Archivem Výtvarného umění Jiřího Hůly spolupořádají přednáškový blok zaměřený na problematiku malých neziskových galerií v České republice. První setkání cyklu se uskuteční dne 14. června 2012 od 18:00 v Archivu výtvarného umění Jiřího Hůly v Centru současného umění DOX v Praze.
Přednášející:

Kurt Gebauer, vedoucí v ateliéru sochařství Vysoké školy uměleckoprůmylové v Praze. Představí galerii Makráč po roce 1989.
Jiří Hůla, Archiv Jiří Hůla. Situace na české galerijní scéně před i po roce 1989.
Gabriela Bukovinská-Kotíková, kunsthistorička, kurátorka Galerie Jelení. Představí Galerii Jelení a nový katalog galerie.
Matouš Karel Zavadil, přednášející na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity v Praze. Představí galerie a státní instituce věnující se prezentaci současného umění v návaznosti na VIP zóny.
Lenka Sýkorová, kunsthistorička, přednášející na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Prezentace projektu mapující součastnou nezávislou galerijní scénu.
Eva Mráziková, přednášející na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Prezentace projektu Kampaň: Bojíte se současného umění?, na kterém se podílela s Martinem Mrázikem. 

Na závěr přednáškového bloku bude pokřtěna kniha Konečně spolu navazující na projekt Action Galleries /www.actiongalleries.info/
 
Pod záštitou:
Ústavu makromolekulární chemie AV ČR Praha,
Archivu výtvarného umění Jiřího Hůly a FUD UJEP v Ústí nad Labem.
40 let galerie Makráč/Makrokoule
 
Archiv výtvarného umění Jiřího Hůly více na http://www.artarchiv.cz/

(11.06.2012) ZDROJ: Akce CCA
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.