Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Game
Future City Jobs
Konference EU
Symposium Ostrava
TechSoup

Futura: Rezidenční program podporovaný Visegrádským fondem

V rámci výměnného rezidenčního programu a.i.r. futura, vyhlašuje centrum pro současné umění Futura výběrové řízení na tříměsíční rezidenční pobyty pro vizuální umělce, v uměleckých organizacích visegrádského regionu konkrétně ve Varšavě, Budapešti, Bratislavě. Uzávěrka pro podávání projektů je 20. července 2012. 
1. Varšava / Warsaw (Poland) – Zámek Ujazdowski  www.csw.art.pl
2. Budapešť / Budapest (Hungary) – Studio For Young Artists http://studio.c3.hu/
3. Bratislava  (Slovakia) -  Space    www.priestor.crazycurators.org
4. Budapešť / Budapest (Hungary) - aqb residency http://haggenmacher.hu/eng/residency.php
 
PODMÍNKY 
- Termín pro podání přihlášky do 20.7.2012
- Rezidence jsou určeny českým umělcům, nebo umělcům, kteří dlouhodobě působí na české výtvarné scéně 
- Aplikanti musí být profesionální umělci nebo studenti uměleckých vysokých škol pracující s formou vizuálního umění 
- Dostatečná znalost AJ jazyka nutná 
- Zájemci mají možnost se přihlásit pouze na jednu ze tří nabízených rezidencí.
- Odborná komise složená ze zástupců FUTURY vybere v prvním kole pět kandidátů pro každou ze tří destinací. V druhém kole si poté partnerská instituce vybere jednoho kandidáta, který se kvalifikuje k účasti na rezidenčním pobytu v její organizaci. (Zámek Ujazdowski si v tomto případě vyhrazuje právo žádného kandidáta nevybrat); Rezidenční pobyt je však garantován pouze v případě, že umělec uspěje v grantovém řízení Mezinárodního Visegrádského Fondu (UZÁVĚRKA 10.Září 2012). V případě, že umělec grant nedostane, závisí rozhodnutí o uskutečnění rezidence na
partnerské organizaci. Poté obdrží stipendium ve výši 2250 eur, které slouží jako diety, cestovné a příspěvek na materiál. Ubytování, studio a odbornou asistenci zajišťuje partnerská organizace. 

The grant is a scholarship of 2250 Euros, which is to cover his/her per diem, travel and production budget. Accommodation, studio and assistence is provided from respective organizations.
- Zájemci o rezidenci/rezidence, prosím posílejte své přihlášky (viz příloha) společně s aktualizovanou verzí svého CV a portfolia v anglickém jazyce na caroline@futuraproject.cz. Akceptovány budou pouze dokumenty .doc, .docx a .pdf do velikosti 10 Mb. Přihlášky, které nebudou odpovídat těmto kritériím nebudou zohledněny. 
- Výsledky výběrového řízení budou známy do poloviny srpna 2012. Vzhledem k předpokládanému vysokému počtu zájemců budou kontaktováni pouze ti, kteří se dostanou mezi prvních 5 kandidátů a posléze ti, kteří byli na rezidenci vybráni. Neobdržíte-li tedy žádnou zprávu do 31.8.2012, bohužel jste nebyli na rezidenční pobyt pro rok 2013 vybráni. Konečné výsledky budou rovněž zveřejněny na webových stránkách FUTURY. 
 
S případnými dotazy se prosím obracejte na Caroline Krzyszton, koordinátorku rezidenčního programu: caroline@futuraproject.cz 


(12.07.2012) ZDROJ: Futura
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.