Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Game
Koncepce umění
Konference EU
TechSoup

Konference Jak se psalo po válce o výtvarném umění

Praha, Česká republika Studenti doktorského studia na Vysoké škole umělecko průmyslové pořádají konferenci s názvem Mezi Východem a Západem s podtitulem Jak se v poválečném Československu psalo o výtvarném umění. Cílem konference, která se bude konat na konci listopadu 2012, je rozvinout diskusi o podobě československých dějin umění a psaní o umění obecně. Uzávěrka pro zaslání abstraktů v rozsahu 1-2 normostrany je 30. června 2012.  

Československé umění dospělo během druhé poloviny 20. století k pozoruhodným výsledkům, jimž byla ze strany historiků
umění věnována větší či menší pozornost.
Naopak téměř bez reflexe stále zůstávají texty o umění, které se stejně jako specifické prostředí oficiálního a neoficiálního umění utvářely v určité návaznosti na politické dění a situaci v zahraničí.

Chceme rozvinout diskusi o podobě československých dějin umění a psaní o umění obecně. Zatímco různé směřování metodologicky vyhraněných skupin v západním světě znamenalo prostor pro široký dialog, který výrazně ovlivnil současnou podobu oboru, zůstává pohled na československé dějiny umění stále poněkud zamlžen.

Uvítáme proto návrhy příspěvků, které přispějí k hledání odpovědí na níže formulované otázky, případně poodkryjí další témata, týkající se psaní o výtvarném umění v poválečném Československu.

Jak se v Československu během druhé poloviny 20. století psalo o výtvarném umění, designu či architektuře?
Jak se v dané době konstruovaly/reinterpretovaly starší dějiny umění od pravěku přes středověk až po novověk?
Čím byly zdejší dějiny umění formovány?
Jaké byly hranice a dotyky oficiální a neoficiální kritiky výtvarného umění?
Jak se na umělecké kritice a uměleckohistorických textech podepsala nedostupnost uměnovědné literatury i omezená možnost přímého kontaktu se zahraničním výtvarným uměním?
Kdo a jakým způsobem zajišťoval kontakt se západem/východem?
Jaké osobnosti přispěly ke zprostředkování zahraničních teoretických textů a textů psaných samotnými umělci?
Zrcadlil metodologický (sémiotika, psychoanalýza ad.) i žánrový rozptyl textů (historie umění, umělecká kritika, esejistika ad.) obdobnou diferenciaci v oblasti umělecké praxe?
Do jaké míry byl ovlivněn recepcí konkrétních termínů i obecných metod ze zahraničního (západního či východního) kontextu?
Jak se v československém kontextu pracovalo s přejatými termíny?
Jakou roli při přenosu informací hrála (ne)kvalita překladu: co bylo (záměrně či nezáměrně) zdůrazněno a co naopak potlačeno?
Je možné vysledovat zdroje produktivních nedorozumění (terminologických, ideologických, metodologických)?
V jaká specifika textů o umění tyto pohyby vyústily?


Konference MEZI VÝCHODEM
A ZÁPADEM proběhne
na VŠUP na konci listopadu 2012.

Příspěvky by neměly
přesáhnout 30 minut.
 

Abstrakty v rozsahu 1—2 normostrany posílejte do 30. června 2012

na adresu
zapad.vychod@gmail.com.
Na stejnou adresu směřujte i případné dotazy.
 
 
Pořadatel: Vysoká škola
uměleckoprůmyslová v Praze

Organizace: studenti doktorského programu Katedry dějin umění a estetiky VŠUP Hana Buddeus, Mariana Dufková, Václav Janoščík, Johana Lomová, Pavla Pauknerová

 

(28.05.2012) ZDROJ: VŠUP
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.