Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Game
Future City Jobs
Creative Cities
TechSoup

Kultura na větvi Kormidla

Rádi bychom Vás upozornili na nový internetový katalog odkazů občanské společnosti Kormidlo (www.kormidlo.cz), který zveřejnilo na začátku října 2003 občanské sdružení Econnect. Jednou z jeho šesti základních větví je Kultura a v současnosti zde najdete v pěti základních oblastech (Kultura a nové technologie, Kultura a společnost, Kulturní alternativy, Kulturní dědictví, Kulturní politika) odkazy na více než 600 kulturních internetových stránek.

Katalog Kormidlo vznikl jako reakce na univerzální rozcestníky, ve kterých jsou témata občanské společnosti nesystematicky řazena a tak často potlačována. Výběr témat v katalogu Kormidlo vychází z potřeb a aktivit občanské společnosti s širokým spektrem občanských iniciativ a organizací. Struktura každé tématické oblasti vychází z potřeby tématu a zároveň z potřeby srozumitelnosti pro většinu uživatelů.

Významnou roli při plnění větve Kultura sehrála potřeba zpracovat informační zdroje vzhledem k blížícímu se vstupu do EU. Neziskové organizace tak mohou využít např. přehled zdrojů financování kultury nebo odkazy na kvalitní kulturní evropské projekty a mezinárodní organizace. Bohaté je i spektrum odkazů na projekty s potenciální možností navázat mezinárodní spolupráci.

Větev Kulturní dědictví spravuje Informační centrum Unesco, které může nabídnout řadu informací o české kulturní paměti. Sekce Nové technologie nabízí např. inovativní projekty, v kterých je kultura propojená s digitální podobou, multimédii či internetem. Četné další kategorie posilují a zviditelňují významná kulturní „internetová místa“ pro nejširší publikum – viz Kultura a společnost.

Katalog Kormidlo je výsledkem více než rok trvajících příprav a hledání vhodných spolupracujících organizací a stále se vyvíjí. Přispět k jeho podobě může i každý návštěvník. Může navrhnout nové odkazy či úpravu stávajících. V případě zájmu se může stát i správcem celé, dosud neobsazené, kategorie.V současnosti stále hledáme nadšence, kteří by se ujali neobsazených kulturních kategorií a dále je rozvíjeli. V případě zájmu nás kontaktujte emailovou adresou kormidlo@ecn.cz.

Katalog Kormidlo je neziskovým projektem podpořeným z programu Phare 2000 a 2001 Evropské unie.

(13.01.2004)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2019 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2019 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.