Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Game
Konference EU
Future City Jobs
TechSoup

Kulturní fond Nadace Charty 77

Je určen pro podporu malých projektů především z oblasti kultury a vzdělávání, okrajově také lidských práv. V oblasti vzdělávání se zaměřuje na podporu krátkodobých studijních stáží, konferencí a stipendií z oblasti kultury. Jde o rozsahem malý fond, spravovaný ředitelem nadace a režisérem Janem Kačerem. Podporu lze získat např. na cestovní náklady, registrační konferenční poplatky, na částečné náklady spojené s uvedením nové inscenace, vybavením nově vznikající divadelní scény apod. I když výše finanční pomoci není velká, často pomáhá financovat předložený projekt rozhodujícím způsobem.

Žádost musí být konkrétní, s jasným rozpočtem a přehledem finančního krytí. Přílohou by mělo být např. pozvání na konferenci, na festival, na pracovní seminář apod. Požadujeme nejméně jedno doporučení od renomované osobnosti z oboru, ve kterém žadatel o podporu žádá.


Kontaktní osoba v nadaci: Mgr. Božena Jirků, e-mail: bozena.jirku@bariery.cz
Další informace: http://www.bariery.cz/projekty/reditele.asp

(31.10.2003)
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.