Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Creative Cities
Future City Game
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Jobs
TechSoup

Ostrava: Management Cooltourních Events seminář

Ostravské Multižánrové centrum Cooltour uvede ve dnech 2. – 4. července 2012 interaktivní dílnu Management Cooltourních Events určenou dvaceti  vybraným profesionálům/kám zastupujícím kulturní instituce nebo projekty v Ostravě a lidem zajímajícím se o obor kulturního managementu, kreativní průmysl, kulturně-sociální vazby a organizátory, nebo potenciální organizátory kulturních projektů. Cílem dílny je seznámit účastníky/nice s přípravou, financováním, organizací a realizací kulturních akcí.  Hlavní důraz bude kladen na posílení vzájemných vazeb mezi účastníky. Dílnu povede Mgr. Blanka Marková a Mgr. Monika Šumberová z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity. Registrace na seminář je 30. června 2012. 
Na základě vyplněné přihlášky proběhne výběr dvaceti účastníků, jenž bude koncipován tak, aby všem poskytl co největší přínos. 
 
Program je naplánován na tři dny a bude sestaven z osmi tematických panelů. Teoretické vstupy se budou zabývat rolí kultury a events v lokálním a regionálním rozvoji. Účastníkům budou prezentovány případové studie sociálních a kulturních events z celé České republiky (Ghettofest, Cimbálfest, Ostrau der Kulturpunkt, Mezipatra, Plzeň 2015 a další). V praktické části se účastníci dovědí vše ohledně projektového managementu: seznámí se se strukturou projektů, aktéry, organizačními záležitostmi, přičemž budou představeny možnosti podpory events v grantových schématech na lokální/regionální/národní a evropské úrovni. Z poskytovatelů grantových podpor přislíbili účast zástupci statutárního města Ostrava, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Nadace OKD a řada dalších.

Jako alternativu ke vzdělávací části nabídne workshop návštěvu netradiční vernisáže ostravského fotografa Petra Kišky v klubu Atlantik a open-air koncert ostravské tsunami Marow. Ostravská scéna bude během prvního prázdninového týdne Cooltourní více než kdy jindy.

Workshop je realizován jako součást projektu Discovering Theatrelands. 

PROGRAM WORKSHOPU:

PONDĚLÍ 2.7.2012

9:30 zahájení

PANEL 1

Blanka Marková: Role kultury v regionálním rozvoji, vysvětlení konceptů kreativní a kulturní průmysly, kreativní třída, kreativní čtvrti, klastry a inkubátory.

PANEL 2

Blanka Marková: Role kulturních events v lokálním a regionálním rozvoji, socio-ekonomické dopady events, zahraniční příklady

13:00 - 14:00 oběd

PANEL 3

Případové studie:

14:00 Tomáš Suchánek (Dreamfactory)

14:30 Vladimír Šmehlík (Ostrau der Kulturpunkt, Mezipatra)

15:00 Šárka Kropáčková a Alica Heráková (Ghettofest)

15:30 Jaroslav Kneisl (Cimbálfest, Czech Baroque Ensamble)

Roman Černík (Plzeň 2015)

16:00 otevřená debata: dopad kandidatury na titul Evropské hlavní město kultury 2015 na stav živé kultury ve městě Ostrava aneb zhodnocení po dvou letech, účast Romana Černíka za Plzeň 2015

18:00 Vernisáž Petra Kišky v klubu Atlantik "Jeskyně snění"

ÚTERÝ 3.7.2012

9:30 zahájení

PANEL 4

Monika Šumberová: Projektový management v praxi (struktura projektů, sepsání žádostí,...)

PANEL 5

Blanka Marková: Možnosti podpory kulturních events v grantových schématech na lokální/regionální/národní a evropské úrovni.

Pavla Břusková a Marek Koňařík: Přeshraniční klastrová iniciativa pro rozvoj kreativního průmyslu.

Jiří Kirchner: Institucionální zakotvení projektu v mezioborovém kontextu.

13:00 - 14:00 oběd

PANEL 6

Cooltourní THINK TANK: rozdělení účastníků do skupin, sepsání nápadů ("grantových žádostí") a jejich následné zhodnocení.

16:00 ukončení vzdělávací části, následuje "kreativní pitka", grilování

18:00 koncert ostravské tsunami Marow, open air scéna ShakespeareOFF

 Na závěr vystoupí DJ Subject Lost a bude hrát až do výdrže účastníků.

STŘEDA 4.7.2012

9:30 zahájení, káva

PANEL 7

Prezentace zástupců poskytovatelů podpory: Statutární město Ostrava (Michal Hrotík, Naděžda Brožková), Krajský úřad MSK (Jitka Koščáková, Šárka Bělecká), Nadace OKD (Lenka Ehlerová)

Diskuze

13:00 ukončení

Registrační formulář zde:


(registrujte se do 30.6., uveďte motivaci a důvody, proč se chcete zůčastnit)
 
Workshop je zdarma.  

(25.06.2012) ZDROJ: Cooltour Ostrava
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.