Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Konference EU
Creative Cities
Future City Game
TechSoup

Ostrava: práce na územní studii Černé louky dokončeny

Přinést zajímavé a netradiční řešení území Černé louky bylo cílem ideové urbanistické soutěže s mezinárodní účastí o návrh revitalizace a rozvoje této lokality. Soutěž se konala v polovině roku 2010, jejím vítězem se stal nizozemský ateliér Maxwan a město se návrhem komplexní proměny Černé louky v novou městskou čtvrť ucházelo o titul Evropské hlavní město kultury 2015. Prioritou města zústává výstavba koncertní síně, jak uvedl pro ČTK primátor Ostravy Petr Kajnar. Kromě koncertní síně si myslím, že tam mohou být věci, které budou financovány komerčně, jako je hotel, byty, dovedu si představit i obchody a možná i kanceláře nebo školu. I přes určité úpravy bylo zachováno původní řešení ateliéru Maxwan, které schválilo zastupitelstvo města a které doporučila soutěžní porota k realizaci.
Vítězné řešení mezidnárodní urbanistické soutěže dostal za úkol zapracovat do územní studie této lokality Útvar hlavního architekta (ÚHA) města Ostravy tak, aby funkčně a prostorově regulovala tuto exponovanou část centra města a zajistila tak, že bude dostavěna dle návrhu ateliéru Maxwan. Studie měla zahrnovat rovněž vymezení stavebních pozemků, dopravní řešení a podmínky stavební regulace na území větším než 13 hektarů.
 
Projekční práce studie trvaly delší dobu, než se původně očekávalo. Důvodem byla nutná reakce na změny v území a na závěry podrobných analýz připravované koncertní haly. Veškeré kroky, změny i výsledné řešení ÚHA s ateliérem Maxwan průběžně konzultoval. Ve studii musela být například na základě závěrů vzešlých z posouzení akustických podmínek pro připravovanou koncertní halu upravena její poloha a to především s ohledem na obavy z vibrací tramvajové tratě a jejich dopad na akustiku hlavního sálu. Studie reaguje i na dnes již otevřenou přístavbu loutkového divadla, která v době soutěže byla pouze ve fázi příprav. Korigován byl rovněž poměr staveb určených pro kulturní účely a staveb pro bydlení, obchody a administrativu.
 
I přes tyto úpravy bylo zachováno původní řešení ateliéru Maxwan, které schválilo zastupitelstvo města a které doporučila soutěžní porota k realizaci. Studie bude sloužit ke koordinaci stavebních záměrů města v území tak, aby byly zachovány urbanistické principy vítězného návrhu.
 
Územní studie bude předložena zastupitelům města k odsouhlašení 27. června 2012. Poté ÚHA schválí návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti a studie se tak stane podkladem pro rozhodování v území. 
  
„Za pár let by se Černá louka mohla stát velmi zajímavou zastavěnou plochou, a to i celoevropsky. Vzhledem k tomu, že se jedná o naše pozemky, budeme chtít, aby podmínkou prodeje ze strany města pro kupující byla nutnost vyhlásit na zástavbu plochy mezinárodní architektonickou soutěž. Tak by tam mohla vznikat velmi zajímavá architektura. Nejprve budu ale přesvědčovat vedení města, abychom vypsali architektonickou soutěž na koncertní síň, protože ta ve městě chybí a měla by v něm stát. Bude jedním ze dvou kulturních objektů, které v této lokalitě vyrostou. Umím si ale představit, že by na území Černé louky byla například škola, možná i alternativní Waldorfská škola nebo hotel tak, aby lokalita byla atraktivní po mnoha stránkách,“ řekl primátor Petr Kajnar.
(12.06.2012) ZDROJ: Město Ostrava a archiweb
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.