Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Creative Cities
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Konference EU
TechSoup

Otevřený dopis ministryni kultury

Představitelé odborových svazů zaměstnanců kultury konkrétně,  Herecká asociace, OS pracovníků kultury a ochrany přírody, Odborový svaz pracovníků knihoven, Unie orchestrálních hudebníků, Unie OS profesionálních zpěváků ČR a OS pracovníků kulturních zařízení, zaslali 31. května 2012 Otevřený dopis ministryni kultury ČR, kterým reagují na prohlášení ministryně k protestnímu happeningu, tristeningu, uspořádanému dne 29. května 2012, v němž se vyjádřila tak,... že nechápe zacílení protivládních protestů i na ministerstvo kultury. ProCulture přináší znění Otevřeného dopisu.
Vážená paní
Alena Hanáková
ministryně kultury ČR




               Praha 31. května 2012 


Vážená paní ministryně,


dovolujeme si reagovat na Vaše prohlášení k protestnímu happeningu (tristeningu), který jsme spolu s dalšími členy občanské platformy „Stop vládě“ zorganizovali 29. května a který měl za cíl upozornit též na neřešené a stále odkládané úkoly resortu kultury a jeho zaměstnanců. 
 
Udivuje nás, že (ač podle svého prohlášení akceptujete protivládní protesty „jako výraz názoru určité skupiny obyvatel“) nechápete jejich zacílení i na ministerstvo kultury.

Vážená paní ministryně, jste členkou vlády, která svými restriktivními opatřeními postihuje kulturu natolik, že se tato oblast dostává do velkých nesnází. Jako představitelé odborových svazů hájících zaměstnance musíme – právě v zájmu české kultury – upozornit na to, že zaměstnanci resortu se dostávají do skutečně kritických životních situací. Mnozí jsou okolnostmi nuceni po odpracování plných úvazků na svých pracovištích hledat další zaměstnání, aby uživili své rodiny. Po snížení platů  i počtu zaměstnanců v kultuře narostlo množství práce, kterou musejí odvést, avšak za snížený plat. 

V případech, kdy došlo k nekompetentním transformacím nebo kdy řízení organizací převzali lidé, kteří se v příslušných odbornostech neorientují, máme obavu o další osud kulturních institucí.

Jak dále píšete ve svém prohlášení, hodláte v nastoleném kurzu nadále pokračovat a všemožně se snažit o maximální podporu a rozkvět tuzemské živé i neživé kultury. Máme velké pochybnosti o tom, že rozkvět živé i neživé kultury v České republice by mohl nastat při současné úrovni financování resortu. 

Trváme na tom, že požadavky, aby kultura byla financována 1 % státního rozpočtu, aby byly vytvořeny legislativní mantinely zabraňující devastaci kultury, aby se řešilo tristní odměňování zaměstnanců v kultuře, aby se nedělaly nekompetentní reformy kulturních institucí, aby se nesnižovaly stavy zaměstnanců, aby ministerstvo kultury intervenovalo při zajištění kultury v regionech atd., jsou naprosto legitimní. Poukazujeme tak na dlouhodobě neřešené nebo nedostatečně řešené problémy  a na nebezpečí, která při pokračování současných trendů hrozí. 

Vážená paní ministryně, věříme, že porozumíte tomu, že naše snaha je směřována Vaším prostřednictvím k vládě. Převzala jste odpovědnost za resort, který buď zničí nebo udrží tradiční hodnoty české kultury. Věříme také, že budeme mít příležitost o uvedených problémech s Vámi diskutovat.



V úctě 

představitelé odborových svazů zaměstnanců kultury


     Jiří Hromada – Herecká asociace 

     Anna Machová – OS pracovníků kultury a ochrany přírody

     Dana Menšíková – Odborový svaz pracovníků knihoven

     Ivan Pazour – Unie orchestrálních hudebníků

      Richard Rokos – Unie OS profesionálních zpěváků ČR

       Jaroslav Matoušek – OS pracovníků kulturních zařízení
 
 
 
 
Stanovisko ministryně kultury k protivládním protestům

29.5.2012 

Ministryně kultury Alena Hanáková protivládní protesty akceptuje jako výraz názoru určité skupiny obyvatel, nechápe nicméně, proč jsou zacíleny právě na ministerstvo kultury.Vedení resortu totiž navzdory úsporným opatřením musí stále pečovat o 29 příspěvkových organizací, které zřizuje. Nadto se snaží maximálně finančně pomáhat všem subjektům a organizacím, které přispívají k šíření dobrého jména české kultury doma i v zahraničí. Ministerstvo kultury navíc zahájilo rozsáhlá úsporná opatření v rámci vlastní struktury: snížilo počet náměstků, zrušilo tiskový odbor a některé další odbory výrazně zeštíhlely.

Ministryně Alena Hanáková chce v nastoleném kurzu nadále pokračovat a všemožně se snažit o maximální podporu a rozkvět tuzemské živé i neživé kultury. 
 
(11.06.2012) ZDROJ: Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody (OSPKOP)
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.