Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Future City Game
Creative Cities
Koncepce umění
TechSoup

Portál české literatury má německou mutaci

Od května 2012 si na portálu http://www.czechlit.cz mohou návštěvníci z celého světa číst o české literatuře také v němčině. Vícejazyčný webový Portál české literatury je primárně určen k propagaci české literatury v zahraničí prostřednictvím poskytování informací. Portál si klade za cíl ve výběrové podobě postupně zpřístupňovat především informace o žijících a v současné době tvořících literátech prozaiciích, básníciích, dramaticiích, esejistech a autorech knih pro děti a mládež a o jejich díle. Po německé mutaci jistá poptávka mezi zahraničními bohemisty, jednak platí, že němčina je častokrát prvním jazykem, kterým se nová česká literatura dostává do světa. K tomu se dá připočíst dobrá zkušenost ministerstva s prezentací českých spisovatelů na knižním veletrhu v Lipsku, potažmo intenzivní spolupráce s pobočkami Českých center v Německu, vysvětluje důvody, proč MK ČR podpořilo zřízení německé mutace na www.czechlit.cz, referent Samostatného oddělení literatury a knihoven Radim Kopáč. Německou mutaci povede editorka Šárka Krtková absolventka stipendia Nadace Roberta Bosche pro kulturní manažer/ky. 
Německou mutaci, jež má i svůj vlastní facebookový profil, vede Šárka Krtková (1979, Rakovník), která byla vybrána ve výběrovém řízení, jež jsme vyhlásili v březnu tohoto roku. „Vystudovala jsem v Německu vysokou školu, působila jako lektorka německého jazyka, překladatelka, tlumočnice a hlavně se již léta pohybuji v česko-německém literárním prostředí,“ říká editorka nové mutace Portálu české literatury o svých předpokladech pro tuto práci a pokračuje: „Díky stipendiu Nadace Roberta Bosche Kulturní manažer ze střední a východní Evropy jsem měla možnost přes jeden rok pracovat v Literárním domě v Mnichově, realizovat tam vlastní projekty, poznat, jak funguje velká literární instituce v nakladatelské metropoli a hlavně seznat, jaké literatury a jaká témata německou společnost zajímají a zda a jak do tohoto okruhu zájmu spadá i česká literatura. Tato zkušenost dala mj. vzniknout i projektu LITERAToUR.CZ a právě vydané antologii současné české literatury v němčině jako speciálního čísla časopisu ‚die horen‘, na jejímž vzniku jsem se podílela jako česká koordinátorka,“ uzavírá Krtková.
 
Vícejazyčný webový Portál české literatury je primárně určen k propagaci české literatury v zahraničí prostřednictvím poskytování informací. Portál si klade za cíl ve výběrové podobě postupně zpřístupňovat především informace o žijících a v současné době tvořících literátech a o jejich díle (prozaici, básníci, dramatici, esejisti a autoři knih pro děti a mládež). Portál nemá v úmyslu nahrazovat vyčerpávající akademické zdroje informací, jeho ambicí je sloužit jako centrální a moderní zdroj pravidelně obměňovaných a aktualizovaných informací, určených hlavně pro zahraniční odbornou veřejnost (bohemisté vč. studentů, překladatelé, nakladatelští redaktoři, literární centra), pořadatele literárních akcí (festivaly, veletrhy, čtení, výstavy), publicisty, krajany či pro běžné čtenáře a zájemce o českou literaturu. Je spravován Institutem umění. 

ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.