Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Future City Game
Creative Cities
Konference EU
Koncepce umění
Symposium Ostrava
TechSoup

Publikace: Česká společnost v 19. a 20. století v humoristických časopisech

Obrázek k článku Publikace: Česká společnost v 19. a 20. století v humoristických časopisech
Kniha historika Václava Fronka (1976) Sebereflexe české společnosti: Přelom 19. a 20. století v perspektivě humoristických časopisů pojednává o posledním čtvrtstoletí habsburské monarchie z hlediska kulturních a sociálních dějin. Titul vydal autor v roce 2011 vlastním nákladem a není dostupný v běžné distribuci. Hlavním pramenem jsou pro ni dobové humoristické a satirické časopisy. Kniha obsahuje řadu reprodukcí dobových karikatur a ilustrovaného humoru, na jejichž základě si čtenář může ověřit, že řada problémů, s nimiž se česká společnost před sto lety potýkala, zůstává aktuální dodnes. Pro MF Dnes autor uvedl, že je karikatura v této době „nucena se stále častěji vyrovnávat s konflikty, které vybočují z dřívější hodnotové jednoznačnosti. První automobilisté, sufražetky a sportovci, reprezentanti nové, daleko méně přehledné české společnosti počátku 20. století, začínají hrát na stránkách humoristických časopisů stále významnější roli.“

Hlavním pramenem jsou pro ni dobové humoristické a satirické časopisy. Na základě jejich analýzy popisuje dramatické změny, které s sebou přinesla v tomto období všeobecná modernizace. Jako klíčový mezník života tehdejší české společnosti, který lze označit za skutečný přelom 19. a 20. století, je zde představen rok 1907 spojený se zavedením všeobecného a rovného hlasovacího práva v rakouské části rakousko-uherského soustátí.


Práce je rozdělena do osmi kapitol. V první je pojednáno o roli humoristických a satirických periodik v tehdejším veřejném životě. Druhá kapitola se zaměřuje na reflexi česko-německého vztahu. Tématem třetí kapitoly je český antisemitismus. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na dobové politické rozrůzňování. Pátá kapitola je věnována zobrazování techniky jako nejvýraznějšího projevu modernizace. Šestá kapitola je zaměřena na rodinné vztahy a dějiny žen z hlediska tehdejší emancipace. Tématem sedmé kapitoly jsou počátky sportu. Osmá kapitola pak na základě reflexe různých sociálních typů pojednává o sociálním napětí ve společnosti, antiklerikalismu a antimilitarismu.

Titul není dostupný v běžné distribuci, je možno jej objednat na mailové adrese fronkv@seznam.cz.

Recenze publikace na serveru iliteratura

(21.05.2012) ZDROJ: Václav Fronk
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.