Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Future City Game
TechSoup

Správce Státního fondu kinematografie tisková zpráva

Správce Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie navazuje na tiskovou zprávu Rady fondu kinematografie, která byla uveřejněna dne 9.05.2012. Správce Fondu tímto žádá a vyzývá budoucí žadatele o finanční podporu, aby v současné době pečlivě zvážili nutnost podání svých žádostí o finanční podporu, v souvislosti se zaplacením žadatelského poplatku, v situaci, kdy Fond není schopen vyhovět ani minimálnímu počtu žádostí. Důvodem výzvy je skutečnost, že Fond prochází v roce 2012, byť pouze dočasně, složitou finanční situací.
Díky novele zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání (jedná se o tzv. druhou diginovelu, podle které ČT1 od listopadu 2011 neodvádí do Fondu kinematografie výnosy z odvysílaných reklam a soukromoprávní televize uhradí první odvod z výnosů z reklam teprve v roce 2013) došlo k poklesu finančních prostředků Fondu kinematografie o 150.000.000 Kč a Rada fondu do konce tohoto kalendářního roku disponuje na podporu nových projektů částkou ve výši cca 6-10 milionů Kč .

Případní žadatelé musí vzít výše uvedené na vědomí s tím, že bez ohledu na uhrazený povinný poplatek budou podpořeny:

- menší projekty typu propagace, digitalizace a to jenom v minimální výši

- v případě projektů na výrobu, kde Rada rozhodne o přidělení dotace, bude její výše pouze symbolická (1,- Kč), deklarující kvalitu projektu pro případné jednání se sponzory, koproducenty a dalšími např. evropskými fondy, u kterých bude příjemce dotace žádat o podporu. Podpora však nedosáhne ani výše uhrazeného žadatelského poplatku

Jakmile dojde ke změně finanční situace Fondu, příjemce dotace zažádá o její navýšení, která mu bude v alikvotní výši poskytnuta a to bez opětovného placení žadatelského poplatku.

K podání žádosti o navýšení budou příjemci jednokorunové podpory včas vyzváni správcem Fondu.

Fond kinematografie i Rada Fondu i přes výše uvedené, nadále plní své povinnosti, které jsou jim uloženy právními předpisy, včetně přijímání a následném posuzování žádostí o podporu.

Správce Fondu kinematografie by v této souvislosti chtěl veškeré žadatele ujistit, že již učinil příslušné kroky ke zlepšení finanční situace v roce 2012 a mimo jiné také požádal Ministerstvo financí o přidělení mimořádné dotace ze státního rozpočtu.
(31.05.2012) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.