Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Symposium Ostrava
Creative Cities
Koncepce umění
Konference EU
Future City Jobs
TechSoup

UK otevírá Ph. D. program v oboru Studia občanského sektoru

Fakulta humanitních studií UK otevírá v akademickém roce 2012/2013 nový Ph.D. program oboru Studia občanského sektoru. Jedná se o interdisciplinární studium, které propojuje problematiku sociologie, politologie, práva, mezinárodních vztahů, ekonomie a dalších. Studium je zaměřeno na výzkum, nikoli na výuku, v průběhu studia jsou očekávány publikace v českých a zahraničním recenzovaném časopise, stejně tak je požadovaná účast na mezinárodní konferenci s příspěvkem na téma disertační práce. Podat přihlášky je možné do 31. července 2012.
Doktorský program Studia občanského sektoru na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

V České republice zatím unikátní doktorský program Studia občanského sektoru prošel finálním schválením a byl v květnu 2012 registrován MŠMT ČR, prozatím na dobu 4 let. O to větší je pro nás výzvou, abychom ukázali, že obor studií občanské společnosti je nosnou oblastí pro špičkový akademický výzkum.

Jaké jsou hlavní rysy doktorského programu Studia občanského sektoru ?

* Je interdisciplinární, takže vítá nové výzkumníky z různých akademických disciplín: sociologie, politologie, sociální práce, práva, mezinárodních vztahů, ekonomie.

* Je zaměřen na výzkum, nikoli na výuku, takže dává doktorandovi nebo doktorandce volnost věnovat se schválenému výzkumnému projektu a zapojení do výuky ponechává na jejich rozhodnutí. S tím ale souvisí i to, že chceme vidět průběžně výsledky v podobě výborných odborných publikací.

* Ideální délka studia jsou 3 roky (maximum je 8 let).

* Studenti prezenční formy obdrží stipendium, které se ve druhém a třetím roce studia podle výsledků a po schválení oborovou radou může zvýšit.

* Katedra studií občanské společnosti zastřešuje doktorské studium a její členové se těší na nové partnery a kolegy a společnou práci.

Jaké jsou povinnosti pro absolvování doktorského programu Studia občanského sektoru ?

* Systematická tvůrčí vědecká práce na schváleném výzkumném projektu.

* Absolvování povinných a povinně volitelných předmětů (3 + 2) a účast na doktorských seminářích během celého studia. Předměty mají jiný charakter než na předchozích stupních studia, protože kladou důraz na individuální práci, četbu a konzultace.

* Student na začátku studia vypracuje spolu se školitelem individuální studijní plán, který rozvrhuje a řídí průběh studia.

* Účast na mezinárodní konferenci a publikace alespoň dvou článků v recenzovaném časopise.

* Složení státní doktorské zkoušky a obhajoba disertační práce.

Ke studiu je možno se přihlásit do konce do 31. července 2012.

* Přijímací řízení se uskuteční 5. září 2012

Podrobné informace podá Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. vedoucí Institutu doktorandských studií (jana.jenickova@fhs.cuni.cz) Další závazné informace o studiu a aktuální termíny najdete na stránkách Fakulty humanitních studií UK (http://fhs.cuni.cz/FHS-645.html). Informujte se též o Katedře studií občanské společnosti FHS UK na jejích stránkách (www.fhs.cuni.cz/kos/) nebo se obracejte na tajemnici katedry Petru Fejfarovou (petra.fejfarova@fhs.cuni.cz).

(26.06.2012) ZDROJ: Fakulta humanitních studií UK
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.