Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Creative Cities
Symposium Ostrava
Konference EU
Koncepce umění
Future City Game
TechSoup

Výsledky voleb do Koordinační skupiny pro kulturní politiku v Brně

Brno, Česká republika O veřejnou volbu zástupců nezřizované scény byl nečekaně veliký zájem. Registrováno bylo celkem 154 voličů. Vydáno bylo 154 hlasovacích lístků, platných lístků bylo odevzdáno 154. Žádný z hlasovacích lístků nebyl neplatný a vše proběhlo hladce. Ze šestnácti kandidátů dostali největší důvěru muzikolog a hudební dramaturg Viktor Pantůček, provozovatel kavárny Kunštátská Trojka Pavel Baďura a dřívější ředitelka BKC Monika Šimková. Nominace do Koordinační skupiny pro kulturní politiku v Brně budou nyní oficiálně předány náměstkyni Bohuňovské.

 

Nepotvrdily se obavy, že volby jsou příliš otevřené a mohou býti manipulovány (volit mohl každý, kdo se zaregistroval podpisem a kontaktem).

V projevech kandidátů shodně zaznívalo, že chtějí prosazovat hlubší strukturální změny v organizaci kultury a umění v Brně, a to směrem ke spolupráci zřizované a nezřizované sféry s transparentní a efektivní podporou magistrátu. Shoda panovala také v tom, že financování nesmí podléhat osobním vazbám mezi tvůrci a politiky a že je nutné vytvořit víceletý grantový systém. Co se obsahové vize týče, lze ji shrnout do hesla „Méně zábavy, více kultury“.

Ze šestnácti kandidátů dostali největší důvěru muzikolog a hudební dramaturg Viktor Pantůček, provozovatel kavárny Kunštátská Trojka Pavel Baďura a dřívější ředitelka BKC Monika Šimková.

„Zvolená trojice tvoří silný a zkušený tým, který má silný mandát. Další pořadí kandidátů nebudeme zveřejňovat. Se všemi jsme nadále v kontaktu a budeme s nimi spolupracovat na proměně kulturní politiky v Brně. Vznik tak široké skupiny je neméně důležitý než samotná koordinační skupina,“ doplnil David Oplatek, statutární zástupce občanského sdružení Brno kulturní. Stručné profily zvolených kandidátů najdete zde:

http://www.brnokulturni.cz/viktor-pantucek

http://www.brnokulturni.cz/pavel-badura

http://www.brnokulturni.cz/monika-simkova

Nominace do Koordinační skupiny pro kulturní politiku v Brně budou nyní oficiálně předány náměstkyni Bohuňovské. Skupina by měla být ustavena koncem května nebo začátkem června. Její aktivitu budeme bedlivě sledovat a podněcovat.


 

(25.05.2012) ZDROJ: Brno kulturní
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.