Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Game
Future City Jobs
Creative Cities
Koncepce umění
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

23. ročník soutěže Ceny Jindřicha Chalupeckého

Společnost Jindřicha Chalupeckého vyhlašuje soutěž o Cenu Jindřicha Chalupeckého pro rok 2012. Soutěž je určena pro mladé výtvarné umělce a umělkyně, občany České republiky nebo ty, kteří mají trvalý pobyt v ČR a do konce roku 2012 nepřekročí věk 35 let. Laureát pro rok 2012 získá 150 tisíc korun na realizaci výstavy, projektu a umělecký rozvoj. Dále získá možnosti dvou stipendijních pobytů. Zájemce či zájemkyně se může přihlásit sám/a, do 31. května 2012,  nebo být nominován/a.
Na základě stanov Společnosti Jindřicha Chalupeckého se může zájemce přihlásit sám (do 31. května 2012) nebo být nominován. Společnost Jindřicha Chalupeckého oslovila odborníky v oboru současného umění, aby do 30. dubna 2012 nominovali 3 adepty na cenu. Společnost vyzve nominované umělce, aby v soutěžním termínu dodali portfolio na CD. Přihlášku lze vyplnit a podat přímo po internetu na webových stránkách www.cjch.cz. CD s prezentací autorů musí být ve formátu PDF s maximálně 25 vizualizacemi s přesnými popisky v češtině a angličtině; videa ve formátech .mov nebo .mp4.

Mezinárodní komise vybere 10.-11. června 2012 finalisty ceny. Výstava finalistů proběhne v listopadu a prosinci v Domě umění města Brna v Domě pánů z Kunštátu. Laureát pro letošní rok bude vybrán v průběhu výstavy a slavnostní ceremoniál a předání ceny se uskuteční v listopadu 2012 v Brně.

Laureát pro rok 2012 získá:
- 100 tisíc korun od Společnosti Jindřicha Chalupeckého na realizaci výstavy, projektu
v Galerii Václava Špály v Praze na podzim 2012
- 50 tisíc korun na svůj další umělecký rozvoj od společnosti Triga
- šestitýdenní stipendijní pobyt v New Yorku, který zajišťuje Foundation for Civil Society
- stipendijní pobyt ve vybraném Českém centru kdekoli na světě s možností realizovat výstavu

Účastník, kterého porota vybere do finále, se zavazuje plnit všechny podmínky Společnosti Jindřicha Chalupeckého týkající se přípravy a prezentace na výstavě finalistů, v médiích, přípravy katalogu, spolupráce na všech prezentacích v rámci dalších doprovodných akcí a účasti na ceremoniálu předávání ceny.

Dokumentace prací na CD se přijímají nejpozději do 31. května 2012 na adrese: SpolečnostJindřicha Chalupeckého, Národní 11, 110 00 Praha 1.  Elektronické přihlášky na e-mail info@cjch.cz .

Přihlášku a více informací o soutěži najdete na: www.cjch.cz; tel.: 777553652 nebo na emailové adrese: lenkalindaurova@cjch.cz , lenkalindaurova@gmail.com .

oslovení nominátoři: Richard Adam, Gabriela Bukovinská, Jiří Černický, Anna Daučíková, Martin Dostál, Richard Fajnor, Marcel Fišer, Vít Havránek, Ludvík Hlaváček, Aleš Hudeček, Kacha Kastner, Ladislav Kesner, Vladimír Kokolia, Michal Koleček, David Kulhánek, PetrKvíčala, Petr Lysáček, Olga Malá, Michal Mánek, Martina Pachmanová, Marek Pokorný, Alena Pomajzlová, Michael Rittstein, Milena Slavická, Tereza Stejskalová, Michal Škoda,
Simona Vladíková, Tomáš Vaněk, Dušan Zahoranský, Jan Zálešák

Složení odborné poroty pro rok 2012:
Christian Rattemeyer, kurátor MoMA, New York, USA, předseda poroty

Daniel Balabán, umělec, Česká republika
Milena Bartlová, historička umění, Česká republika
Rainer Fuchs, šéfkurátor MUMOK, Vídeň, Rakousko
Edith Jeřábková, kurátorka, Česká republika
Tomáš Lahoda, umělec, Česká republika, Dánsko
Georg Schöllhammer, kurátor, šéfredaktor Springerin, Vídeň, Rakousko

KONTAKTY:
Společnost Jindřicha Chalupeckého
Lenka Lindaurová, ředitelka
gsm: +420 777 553 652
E: lenkalindaurova@cjch.cz , lenkalindaurova@gmail.com
Lucie Drdová, asistentka
gsm: +420 777 216 416
E: lucie.drdova@googlemail.com
http://www.cjch.cz
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.